W trakcie urlopu zdrowotnego także wypłaca się nagrodę jubileuszową

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 12-01-2016 r.

Nauczyciel, który przebywając na urlopie dla poratowania zdrowia osiąga staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej – ma prawo otrzymać ją niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.

Nauczycielom, którzy legitymują się stażem pracy 20, 25, 30, 35, 40 lat, przysługuje nagroda jubileuszowa. Nagroda jest uprawnieniem pracownika wynikającym ze stosunku pracy. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody jubileuszowej.

Nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona niezwłocznie po upływie okresu pracy uprawniającego do nagrody. W przypadku nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszowej danego stopnia, nagrodę należy wypłacić w najbliższym możliwym terminie, w przeciwnym razie nauczyciel może mieć roszczenia z tego tytułu.

STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. (Uchwała Sądu Najwyższego z 21 maja 1991 r.)

Nagroda jubileuszowa jest wymagalna niezwłocznie po nabyciu do niej prawa i od tej chwili należą się odsetki, choćby pracownik później wykazał okoliczności stanowiące przesłanki uprawniające do nagrody, a pracodawcy nie można było przypisać winy w opóźnieniu. (Wyrok Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 r. sygn. I PKN 189/99, OSNP 200/22/819)

Nagroda jubileuszowa jest wprawdzie jednym ze składników wynagrodzenia nauczyciela, a nauczyciel podczas urlopu dla poratowania zdrowia otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat, ale biorąc pod uwagę prawo nauczyciela do nagrody nabywane z określonym dniem, niezależnie od przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia – należy wypłacić nagrodę jubileuszową.

Orzecznictwo:

Wyrok Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 r.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38338 )
Array ( [docId] => 38338 )

Array ( [docId] => 38338 )