Zamówienia publiczne w szkole po zmianach

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Alicja Stawowczyk
Data: 20-01-2015 r.

Wszystkie zakupy w szkole, które przekraczają kwotę 30 tys. euro, muszą być dokonywane w trybie zamówień publicznych. Kto stosuje ten tryb, powinien też wiedzieć, że od 19 października 2014 r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty ograniczono stosowanie kryterium wyłącznie cenowego.

Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, a więc kwoty 126.747,00 zł netto. Próg stosowania ww. ustawy został podniesiony z 14 do 30 tys. euro od kwietnia 2014 roku. W związku z tym obecnie szkoły rzadziej w swojej bieżącej działalności dokonują zamówień z zastosowaniem ww. ustawy.

Jeśli jednak szkoła dokonuje zamówień powyżej kwoty 30 tys. euro, dyrektor musi znać najnowsze przepisy, które obowiązują od 19 października 2014 r. Najważniejsza zmiana dotyczy ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego. Obecnie zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert tylko w przypadku przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach jakościowych, chyba że udziela zamówienia w trybie licytacji elektronicznej.

W pozostałych przypadkach, z wyłączeniem trybu zapytania o cenę, oprócz kryterium cenowego zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty ma obowiązek uwzględnić także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Alicja Stawowczyk, główna księgowa jednostki budżetowej, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36418 )
Array ( [docId] => 36418 )

Array ( [docId] => 36418 )