Trzynaste wynagrodzenie nauczyciela  w drugim czytaniu sejmu

Kategoria: Płace i finanse
Data: 09-05-2013 r.

Posłowie pracują nad projektem nowelizacji ustawy o tzw. trzynastkach, które są przewidziane także dla nauczycieli. Trzynaste wynagrodzenie nauczyciela ma przysługiwać również po urlopie macierzyńskim, nawet jeżeli nauczycielka nie przepracowała 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Prace nad nowelizacją ustawy o o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej podjęto w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r, który orzekł, iż art. 2 ust 3 ustawy jest niezgodny z Konstytucją. Ustawa dotyczy pracowników budżetowych, a zatem obejmuje również wynagrodzenie nauczyciela.

Trzynaste wynagrodzenie nauczyciela w pełnej wysokości jest przewidziane dla nauczycieli, którzy przepracowali cały rok kalendarzowy u danego pracodawcy. Dla nauczycieli, którzy pracują krócej, a co najmniej sześć miesięcy trzynastka jest naliczana w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Ustawa wskazuje na okoliczności, które uprawniają do trzynastego wynagrodzenia nauczyciela również, kiedy nie przepracowano sześciu miesięcy.

Taką okolicznością jest m.in. korzystanie z urlopu wychowawczego (art. 2 ust. 3 pkt 5 lit. b Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Prawa do trzynastego wynagrodzenia nauczyciela nie przewiduje się natomiast dla nauczycieli korzystających z urlopu macierzyńskiego.

Nowelizacja korzystna dla nauczycieli korzystających z urlopu macierzyńskiego

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje prawo do trzynastki dla nauczycieli po urlopie macierzyńskim, nawet jeżeli nie przepracowali i danego pracodawcy sześciu miesięcy. Dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela ma przysługiwać również osobom, które skorzystały z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Obecna ustawa pomija wynagrodzenie dla nauczycieli na urlopie macierzyńskim

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego brak wskazania na urlop macierzyński jest jest niezrozumiałe ze względu na fakt, że urlop macierzyński podobnie jak wychowawczy ma umożliwić opiekę nad dzieckiem. Niezgodność z Konstytucją dotyczy nieuwzględnienia art. 71 ust. 2 Konstytucji wskazującym na konieczność zapewnienia szczególnej pomocy matce przed i po urodzeniu dziecka. Oprócz tego fakt, że dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela nie przysługuje matce korzystającej z urlopu macierzyńskiego narusza art. 33 ust 2 Konstytucji, ponieważ kształtuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia z uwagi na płeć. W wyroku zwraca się uwagę, że w ustawie uwzględniono kryteria dotyczące tylko mężczyzn (zasadnicza służba wojskowa), ale pominięto okoliczności wyłączne dla kobiet (urlop macierzyński).

Źródło:

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r. sygn. P 59/11

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30364 )
Array ( [docId] => 30364 )