Trzynastka dla nauczycieli korzystających z urlopu wychowawczego

Kategoria: Płace i finanse
Data: 12-01-2014 r.

Prawo przewiduje tzw. trzynastkę dla nauczycieli korzystających z urlopu wychowawczego, ale dodatkowe wynagrodzenie może wynieść zero złotych. Za podstawę do obliczenia bierze się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, brane pod uwagę przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (w tym dla nauczycieli) uprawnia do otrzymania tzw. trzynastki osoby, które przepracowały jeden rok kalendarzowy, ale nie mniej niż 6 miesięcy – wtedy wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli jest proporcjonalna do przepracowanego w danym roku okresu (art. 2 ust. 1 i 2ustawy).

 

Warunek przepracowania co najmniej sześciu miesięcy nie musi być spełniony przez osoby, które korzystały z:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu wychowawczego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu ojcowskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • urlopu dla poratowania zdrowia,
  • urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.

(art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy)

Nauczyciele korzystający z któregoś wymienionego w ustawie typu urlopu nabywają prawo, aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela, ale jego wysokość będzie uzależniona od okresu przebywania na urlopie.

Obliczanie trzynastki dla nauczycieli korzystających z urlopu wychowawczego

Wysokość w jakiej wypłacane jest dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczyciela to 8,5 proc. sumy otrzymanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, które przyjmuje się do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela (art. 4 ustawy).

Oznacza to, że dodatkowe wynagrodzenie jest przewidziane dla nauczycieli, którzy w ostatnim roku korzystali z urlopu wychowawczego, ale tylko jeżeli nie przebywali na nim przez cały rok kalendarzowy. Wysokość trzynastki jest proporcjonalna do przepracowanego okresu. Jeżeli urlop wychowawczy, podczas którego nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia trwał rok, to podstawa do obliczenia trzynastki dla nauczycieli wynosi zero złotych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33454 )
Array ( [docId] => 33454 )