Trzynastka w szkole – liczy się okresy zatrudnienia z wszystkich umów

Kategoria: Płace i finanse
Data: 20-01-2014 r.

Ustalając okres zatrudnienia na potrzeby dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należy wziąć pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia nauczyciela i pracownika w danej szkole lub placówce w ciągu roku kalendarzowego.

Jeżeli nauczyciel lub pracownik mieli, w danym roku, zawartych kilka umów ze szkołą, to należy zsumować wynikające z nich okresu zatrudnienia. Jeżeli tak ustalony staż pracy przekracza 6 miesięcy, trzeba wypłacić trzynastkę. Jeśli nie – odmówić do niej prawa. Przy krótkich umowach, zawieranych i rozwiązywanych w trakcie miesiąca, szczególną uwagę należy zwrócić na wskazane wcześniej zasady ustalania okresów zatrudnienia.

Ponieważ uzupełnianie etatu jest obecnie dość powszechną praktyką, warto wspomnieć, że nauczyciel uzupełniający pensum w innej szkole jest zatrudniony w pełnym wymiarze w szkole macierzystej i to dyrektor tej szkoły wykonuje w stosunku do nauczyciela obowiązki pracodawcy. Nauczyciel otrzyma trzynastkę w szkole macierzystej, a podstawą jej obliczenia będzie wynagrodzenie za pełen etat.

Przykład 1:

Nauczyciel został zatrudniony w gimnazjum od 10 lutego do 27 czerwca 2014 r., a następnie na kolejną umowę od 6 października 2014 r. do 19 grudnia 2014 r. Okres jego zatrudnienia w gimnazjum po zsumowaniu wynosi 6 miesięcy i 20 dni (4 miesiące i 17 dni w ramach pierwszej umowy oraz 2 miesiące i 13 dni w ramach drugiej). Nauczyciel nabędzie więc prawo do dodatkowego wynagrodzenia za 2014 rok.

Przy krótkich okresach zatrudniania, obejmujących niepełne miesiące, jako miesiąc przyjmujemy 30 dni.

Przykład 2:

Nauczyciel od 1 września 2013 r. dopełniał w naszej placówce 2 godzinami etat z innej szkoły. W związku z tym, że z dniem 22 października 2013 r. otrzymał w placówce macierzystej pełny wymiar godzin, nauczyciela musieliśmy zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas określony od 22 października 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. Czy nauczyciel nabył prawo do trzynastki za 2013 rok w naszej szkole?

Nie. Okres, w którym nauczyciel uzupełniał etat, nie był okresem zatrudnienia w Państwa szkole i w związku z tym nie może być zaliczony do okresu przepracowanego, uwzględnianego przy badaniu prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zatrudnienie w Państwa szkole od 22 października 2013 r. nie daje nauczycielowi prawa do trzynastki za 2013 rok, nauczyciel bowiem przepracował mniej niż 6 miesięcy w Państwa szkole.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33459 )
Array ( [docId] => 33459 )

Array ( [docId] => 33459 )