Trzynastka za 2014 rok nie dla każdego pracownika przedszkola

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 25-02-2015 r.

Wypłacenie nienależnej trzynastki lub jej błędne obliczenie może narazić przedszkole na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, konieczność zapłacenia odsetek, a nawet pozew do sądu. Poniżej przedstawiamy przykłady sytuacji, w których należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne i kiedy trzeba wstrzymać się z wypłatą.

Pracownik, który mimo nabycia prawa do trzynastki nie otrzymał tego świadczenia, otrzymał je w zaniżonej wysokości lub z opóźnieniem, może wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o wypłatę dodatkowej pensji lub jej wyrównanie. Dyrektor przedszkola musi zaś się liczyć z nałożeniem na niego grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł oraz koniecznością wypłacenia odsetek ustawowych za nieterminową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odsetki naliczane są od 1 kwietnia roku następującego po roku, za który powinna być wypłacona trzynastka. Wysokość odsetek ustawowych wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin wypłaty wynagrodzenia rocznego kończy się 31 marca.

Przykład 1.

Kierownik gospodarczy w przedszkolu zatrudniony od 1 maja 2014 r. rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron 1 listopada 2014 r. W 2014 roku przebywał łącznie prawie 2 miesiące na zwolnieniu lekarskim na dzieci. W związku z faktem, że nie przepracował efektywnie 6 miesięcy w 2014 roku, nie jest uprawniony do trzynastki za ten rok.

Przykład 2.

Z woźną rozwiązano stosunek pracy 1 maja 2014 r. Po złożeniu pozwu do sądu została przywrócona do pracy 15 grudnia 2014 r. Pracownik przywrócony do pracy nie świadczy pracy i nie jest uprawniony do trzynastki.

Przykład 3.

Kierownik gospodarczy, zatrudniony od 1 lipca 2014 r., został wybrany na wójta gminy. Za okres pracy w 2014 roku pomimo nieprzepracowania 6 miesięcy przysługuje mu trzynastka.

Przykład 4.

Dnia 27 czerwca 2014 r. z pracownikiem obsługi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (reorganizacja placówki). Pracownikowi przysługuje trzynastka za 2014 rok pomimo nieprzepracowania 6 miesięcy.

Przykład 5.

Dnia 1 września 2014 r. szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym została włączona do zespołu szkół. Pracownikowi administracji, zatrudnionemu 1 marca 2014 r., w związku z tym zdarzeniem zmieniono 1 września 2014 r. umowę o pracę. Pracodawcą dla niego od 1 września 2014 r. został zespół szkół. Mimo tej zmiany za 2014 rok przysługuje mu trzynastka za okres pracy od 1 marca do 31 grudnia 2014 r.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36623 )
Array ( [docId] => 36623 )

Array ( [docId] => 36623 )