W przypadku nakazu dyrektor szkoły natychmiast wypłaca wynagrodzenie

Kategoria: Płace i finanse
Data: 16-02-2015 r.

Dyrektor szkoły musi niezwłocznie wykonać wydany przez PIP nakaz wypłaty wynagrodzenia, nawet jeżeli zamierza się odwołać. Dotyczy to tylko sytuacji bezspornych – w przypadkach spornych PIP nie wydaje nakazu wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli, a sprawę należy skierować do sądu pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy może wydać nakaz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę dla nauczycieli, jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie przepisów prawa pracy lun przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. W takiej sytuacji dyrektor szkoły ma prawo do złożenia odwołania, ale wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli powinna nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wezwania (art. 11 pkt 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Dyrektor szkoły nie może odmówić wypłaty wynagrodzenia

 

Jeżeli dyrektor szkoły ma zastrzeżenia dotyczące wydanego nakazu zapłaty wynagrodzenia dla nauczycieli, może złożyć odwołanie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy). Prawo do złożenia odwołania nie uprawnia jednak dyrektora szkoły do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia przewidzianego nakazem dla nauczycieli. Dyrektor szkoły ma obowiązek podporządkowania się decyzji PIP, nawet jeżeli postępowanie w tej sprawie będzie trwało.

Wynagrodzenie dla nauczycieli musi być bezsporne

PIP może wydać nakaz wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły tylko wówczas, gdy wynagrodzenie jest należne, czyli uznane przez pracodawcę, którym w tym przypadku jest dyrektor szkoły. Za wynagrodzenie należne uznaje się to, co do którego dyrektor szkoły nie podważa, iż powinno zostać wypłacone, a nie zostało z przyczyn leżących po jego stronie.

W sytuacji, gdy kwestia należności jest sporna bądź budzi wątpliwości, PIP nie wydaje nakazu zapłaty wynagrodzenia dla nauczycieli, a sprawę należy skierować do sądu pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36578 )
Array ( [docId] => 36578 )