Wychowawca świetlicy nie ma prawa do dodatku funkcyjnego

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 27-08-2014 r.

Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, który pełni w szkole dodatkową funkcję związaną ze zwiększeniem lub przydzieleniem szczególnych obowiązków. W przypadku świetlicy ma do niego prawo tylko jej kierownik, a nie każdy wychowawca. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy nie bowiem jest tożsame z funkcją wychowawcy klasy.

Przepisy oświatowe określają wyłącznie wykaz stanowisk lub zadań uprawniających do dodatku funkcyjnego. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom:

 
  • którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;
  • sprawującym funkcję opiekuna stażu, wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

Istotą dodatku funkcyjnego jest rekompensata pieniężna za wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem lub funkcją. Wychowawstwo klasy, nakładane na niektórych nauczycieli w szkole, wiąże się dla nich z dodatkowymi obowiązkami. Nauczyciel, oprócz realizacji procesu dydaktycznego, jest obowiązany badać o potrzeby uczniów, analizować ich osiągnięcia w nauce, wspomagać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych itp. Przyznanie dodatku funkcyjnego będzie zatem pochodną przydzielenia tej funkcji nauczycielowi.

Natomiast wychowawca świetlicy szkolnej to stanowisko (wskazane w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela), a nie dodatkowa funkcja dla nauczyciela. Sprawowanie opieki nad uczniami na świetlicy szkolnej stanowi część zadań i obowiązków wynikających z charakteru pracy wychowawcy świetlicy i dodatek funkcyjny za takie stanowisko nie jest przewidziany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 27 października 2008 r. nr pisma: NK.4.K.0911/94/08). Jedynie kierownik świetlicy szkolnej uprawniony jest do dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania stanowiska kierowniczego.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35607 )
Array ( [docId] => 35607 )