Wynagrodzenie nauczyciela: dodatek funkcyjny opiekuna stażysty na zwolnieniu

Kategoria: Płace i finanse
Data: 03-06-2013 r.

Wynagrodzenie nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna starającego się o awans zawodowy nauczyciela jest zwiększone o wysokość dodatku funkcyjnego. Karta Nauczyciela wskazuje, że szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku ustala organ prowadzący szkołę.

Dodatek funkcyjny dla nauczycieli będących opiekunami stażystów jest w okresie trwania stażu. Zdarza się, że awans zawodowy nauczyciela jest odsunięty w czasie ze względu korzystania w czasie stażu z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. W takich sytuacjach o ciągłości wypłacania dodatku o który zwiększone jest wynagrodzenie nauczyciela decyduje organ prowadzący, który Karta Nauczyciela zobowiązuje do ustalenia regulaminu wysokości stawek i zasad przyznawania dodatków (art. 30 ust. 6 pkt 1 Karta Nauczyciela).

Nieobecność stażysty a wynagrodzenie nauczyciela – opiekuna

Karta Nauczyciela zobowiązuje dyrektora szkoły do przydzielenia opiekuna każdemu starającemu się o awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego (art. 9c ust. 4 Karta Nauczyciela). Do zadań opiekuna należy udzielanie pomocy stażyście w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego oraz – w okresie trwania stażu – właściwej realizacji tego planu (art. 9c ust. 5 Karta Nauczyciela).

W sytuacji, gdy awans zawodowy nauczyciela będzie przesunięty z powodu długotrwałego przebywania na zwolnieniu lekarskim i wydłużenia stażu – wynagrodzenie nauczyciela – opiekuna będzie zwiększone o dodatek funkcyjny do dnia zakończenia stażu. Karta Nauczyciela nie reguluje jednak, czy w okresie zwolnienia lekarskiego opiekun również otrzymuje dodatek funkcyjny.

Słusznym wydaje się stwierdzenie, że staż pracownika starającego się o awans zawodowy nauczyciela nie został przerwany. Jednocześnie – opiekun nie jest wsparciem dla nauczycieli przebywających na zwolnieniu lekarskim, ponieważ w czasie jego trwania nie realizują przyjętego planu rozwoju zawodowego.

Rozwiązania tego problemu należy szukać w regulaminie uchwalonym przez organ prowadzący szkołę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30369 )
Array ( [docId] => 30369 )