Wynagrodzenie nauczyciela – dwie odprawy dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 17-08-2013 r.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę po rozwiązaniu stosunku pracy z powodu likwidacji lub reorganizacji placówki. W takiej sytuacji przysługuje im odprawa emerytalna oraz odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Dla nauczycieli, którzy przechodzą na emeryturę na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela przewidziana jest odprawa emerytalna. Nauczyciele spełniający warunki określone w art. 88 ust. 1 mogą przejść na emeryturę również po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy (art. 88 ust. 2 Karta Nauczyciela). Wówczas przysługuje im również odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy z powodu likwidacji szkoły

Karta Nauczyciela przewiduje prawo do odprawy dla nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie lub na umowę o pracę, zwalnianych z powodów określonych w art. 20. Wynagrodzenie nauczyciela, jakim jest odprawa zostanie wypłacone, jeżeli nauczyciel nie zdecyduje się na przejście w stan spoczynku, a jej wysokość jest uzależniona od rodzaju umowy.

Odprawa emerytalna dla nauczycieli

Nauczycielom mianowanym przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela przysługuje odprawa emerytalna. To wynagrodzenie nauczyciela jest niezależne od prawa do odprawy z powodu rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to, że dla nauczycieli, którzy zdecydują się na wcześniejszą emeryturę po otrzymaniu wypowiedzenia, przysługuje również odprawa emerytalna. Sąd najwyższy potwierdził, że jeżeli nauczyciel mianowany nabył prawo do odprawy emerytalnej, to nie oznacza to, że nie przysługuje mu odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodów organizacyjnych, które leżą po stronie szkoły (wyrok SN z 4 lipca 2001 r. sygn. I PKN 565/00). W takich sytuacjach dla nauczycieli są zatem przewidziane dwie odprawy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30392 )
Array ( [docId] => 30392 )