Wynagrodzenie z umowy zlecenia nie korzysta z ochrony przed zajęciem

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 30-10-2014 r.

Wynagrodzenie z umowy zlecenia nie jest wynagrodzeniem za pracę i nie korzysta z ochrony wynagrodzenia gwarantowanej w Kodeksie pracy. W związku, jeżeli pracownik ma zajęcie komornicze, to  całość tego wynagrodzenia powinna zostać przekazana komornikowi.

Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy podlega ochronie, zgodnie z którą potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia. Jednocześnie pracownikowi należy pozostawić kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasady te dotyczą jednak wyłącznie potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za pracę.

Zajęciu podlega całość wynagrodzenia z umowy zlecenia

Wynagrodzenie wynikające z umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa zlecenia, nie podlega ochronie przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę. Jeżeli więc pracodawca i jednocześnie zleceniodawca otrzymał pismo komornika o zajęciu wierzytelności danej osoby, to obowiązany jest przekazać komornikowi całość wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia.

Dokumentację komorniczą przechowuje się w aktach osobowych pracownika

Dyrektor szkoły powinien przechowywać dokumenty związane z prowadzoną z wynagrodzenia pracownika egzekucją komorniczą. Przepisy nie określają jednak, gdzie dokumentacja ta powinna być gromadzona. W aktach osobowych pracownika, w części B gromadzi się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Pisma komornika związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika można zaliczyć do dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, choć nie zostały one wprost wymienione w rozporządzeniu. Niemniej jednak pisma te wywołują bezpośredni skutek w sferze wynagrodzenia pracownika, gdyż stanowią tytuł do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia. Pracodawca może zatem dokumenty te zgromadzić w osobnej teczce i przekazać do księgowości, która zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35955 )
Array ( [docId] => 35955 )

Array ( [docId] => 35955 )