Związek zawodowy ma 30 dni na zaopiniowanie regulaminu wynagradzania

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 08-07-2015 r.

Organ prowadzący może przyjąć uchwałę o zmianie regulaminu wynagradzania nauczycieli, jeżeli związek zawodowy nie zaopiniuje projektu w ciągu 30 dni. Przyjęcie uchwały jest jednak niemożliwe, jeżeli projekt nie został przedstawiony do zaopiniowania – taki warunek przewiduje Karta Nauczyciela.

Organ prowadzący musi przedstawić projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli związkom zawodowym, ale nie jest zobowiązany do wydłużenia terminu przewidzianego na jego przedstawienie.

Jeżeli związek zawodowy nie wyrazi swojego stanowiska w terminie wskazanym przez organ prowadzący, uważa się, że rezygnuje z prawa do jej wyrażenia. Oznacza to, że wynagrodzenie nauczyciela będzie obliczane według zasad zaproponowanych przez organ prowadzący lub zasad uzgodnionych we współpracy z innymi związkami.

Termin przedstawienia opinii określa organ prowadzący

Karta Nauczyciela nie wskazuje, w jakim terminie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli powinny przedstawić opinię dotyczącą projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli, dlatego termin ten jest zawsze dookreślany przez organ prowadzący. Zgodnie z  ustawą o związkach zawodowych termin ten nie może być jednak krótszy niż 30 dni. W wyjątkowych przypadkach termin może zostać skrócony do 21 dni, ale wówczas organ prowadzący musi uzasadnić swoją decyzję, wskazując jednocześnie na ważny interes publiczny (art. 19 ust. 2 ustawa o związkach zawodowych).

Nieprzedstawienie regulaminu to naruszenie Karty Nauczyciela

Obowiązek przedstawienia projektu regulaminu, na podstawie którego wypłacane jest wynagrodzenie nauczyciela nakłada na organ prowadzący bezpośrednio Karta Nauczyciela. W związku z tym należy uznać, że przyjęcie regulaminu  odbyło się z naruszeniem art. 30 ust. 6b i należy je unieważnić.

W pełni zgodne z prawem jest natomiast przyjęcie zasad wynagradzania nauczycieli, jeżeli związek nie doręczył swojej opinii w wyznaczonym terminie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37456 )
Array ( [docId] => 37456 )