Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do pracy w czasie ferii

Data: 05-02-2013 r.

Karta Nauczyciela gwarantuje, że w czasie ferii zimowych i wakacji pracownikom dydaktycznym szkoły przysługuje urlop wypoczynkowy nauczyciela. Możliwe są jednak sytuacje, w których dyrektor szkoły zobowiąże nauczycieli do pracy w tym okresie.

Karta Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać do pracy pracownika, któremu w ferie zimowe przysługuje urlop wypoczynkowy nauczyciela, pod warunkiem, że poinformował go o tym na początku roku szkolnego. W wyjątkowych sytuacji dyrektor może zwrócić się do nauczyciela tuż przed rozpoczęciem ferii, jednak nie może odwołać go z rozpoczętego już urlopu.

Zadania, które dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielowi w czasie ferii

Karta Nauczyciela przewiduje trzy rodzaje czynności, do wykonania których dyrektor szkoły może zobligować nauczyciela, któremu w czasie ferii przysługuje urlop wypoczynkowy nauczyciela. Są to:

  • przeprowadzanie egzaminów,
  • prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
  • opracowywanie szkolnego zestawu programów i uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym.

Czynności te nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni roboczych (art. 64 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Ze względu na charakter zadań, dyrektor szkoły częściej skraca urlop wypoczynkowy nauczyciela przypadający na wakacje letnie. Sami nauczyciele nierzadko przeznaczają ferie zimowe na udział w szkoleniach.

Za pracę w okresie, na który przypada urlop wypoczynkowy nauczyciela, przysługuje inny dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenie, ale tylko pod warunkiem, że dyrektor szkoły zobowiązał pracownika do realizowania zajęć: dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Jeżeli dyrektor szkoły zobliguje nauczyciela do realizowania innego zadania statutowego szkoły albo udziału w szkoleniu, to nauczycielowi nie należy się ani zapłata ani dzień wolny.

Umowa zlecenie w czasie, gdy trwa urlop wypoczynkowy nauczyciela

Dyrektor szkoły może także zaproponować pracownikowi, któremu w czasie ferii przysługuje urlop wypoczynkowy nauczyciela, pracę na umowę zlecenie. Karta Nauczyciela tego nie zabrania, jednak konieczne jest szczegółowe ustalenie zasad pracy: określenie dni oraz sprecyzowanie godzin, charakteru zajęć, jakie będą realizowane z dziećmi, stawkę wynagrodzenia za pracę. Taki rodzaj świadczenia pracy, gdy jednocześnie wykorzystywany jest urlop wypoczynkowy nauczyciela ma miejsce zwykle, kiedy rodzice zgłoszą potrzebę zorganizowania zajęć dla dzieci, którymi nie ma się kim zająć, a dyrektor szkoły dysponuje odpowiednimi środkami.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 30 ust. 5; art. 42 ust. 2, ust. 2b; art. 42c ust.3; art.63, art. 64 ust. 2; ust. 4, art. 75.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30564 )
Array ( [docId] => 30564 )