Rodzice nieuleczalnie chorych dzieci bez dodatkowego wolnego

Autor: Dominik Wajda
Data: 10-10-2014 r.

Pracownikom nie przysługują żadne szczególne zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ze środków pracodawcy w związku z nieuleczalną chorobą dziecka, które ukończyło 14 lat.

Pracownik ma prawo do 2 płatnych dni zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia). Uprawnienie to przysługuje jednak tylko na dzieci do ukończenia 14. roku życia. Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko (dzieci) spełniające ww. kryterium wieku jest (są) zdrowe czy chore w czasie korzystania przez pracownika z tego uprawnienia.

Jeżeli pracownik musi sprawować osobistą opiekę nad chorym nieuleczalnie dzieckiem, które ukończyło 14 lat (np. z powodu wyjazdu na wizytę u lekarza w innym mieście, zabiegu/operacji itp.) i które pozostaje z rodzicem we wspólnym gospodarstwie domowym, to za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania tej opieki pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek ten przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, lecz nie dłużej niż przez 14 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek nie przysługuje wówczas, gdy poza pracownikiem są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Sprawdź, jakie uprawnienia mają pracujący w szkole rodzice.

Dominik Wajda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35854 )
Array ( [docId] => 35854 )