Obliczenie ekwiwalentu za urlop w 3 krokach

Data: 30-07-2013 r.

Nauczycielowi, który nie miał możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie trwania zatrudnienia, należy wypłacić ekwiwalent. Do obliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela należy zastosować takie same zasady, jak przy obliczeniu wynagrodzenia urlopowego. Podpowiadamy jak zrobić to w 3 krokach.

Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu.

 

Obliczanie wysokości ekwiwalentu za urlop

Krok 1

Zsumowanie wynagrodzenia, które uwzględnia się w podstawie obliczenia ekwiwalentu za urlop pamiętając przy tym, że:

 • wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: motywacyjny, za wysługę lat, za warunki pracy i za uciążliwości pracy uwzględniamy w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty ekwiwalentu;
 • dodatek funkcyjny wlicza się albo w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty ekwiwalentu (gdy zadania uprawniające do dodatku były wykonywane przez cały rok szkolny) albo uśrednia poprzez zsumowanie otrzymanego dodatku za cały okres pełnienia danej funkcji. Następnie uzyskany wynik dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu;
 • dodatek uzupełniający wlicza się w wysokości 1/12 dodatku wypłaconego za poprzedni rok;
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw uśrednia się z okresu roku szkolnego poprzedzającego miesiąc wypłaty ekwiwalentu;
 • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy ora z a pracę w święto sumuje i dzieli przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu.

  Krok 2

  Podzielenie otrzymanego wyniku przez:

  • 30 - w przypadku placówek feryjnych;
  • 21 - w przypadku placówek nieferyjnych.

  W ten sposób otrzymuje się wysokość ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu.

  Krok 3

  Pomnożenie wyniku przez liczbę dni urlopu, za który przysługuje nauczycielowi ekwiwalent.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 30593 )
  Array ( [docId] => 30593 )