Obliczenie ekwiwalentu za urlop w 3 krokach

Data: 30-07-2013 r.

Nauczycielowi, który nie miał możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie trwania zatrudnienia, należy wypłacić ekwiwalent. Do obliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela należy zastosować takie same zasady, jak przy obliczeniu wynagrodzenia urlopowego. Podpowiadamy jak zrobić to w 3 krokach.

Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu.

Obliczanie wysokości ekwiwalentu za urlop

Krok 1

Zsumowanie wynagrodzenia, które uwzględnia się w podstawie obliczenia ekwiwalentu za urlop pamiętając przy tym, że:

 • wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: motywacyjny, za wysługę lat, za warunki pracy i za uciążliwości pracy uwzględniamy w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty ekwiwalentu;
 • dodatek funkcyjny wlicza się albo w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty ekwiwalentu (gdy zadania uprawniające do dodatku były wykonywane przez cały rok szkolny) albo uśrednia poprzez zsumowanie otrzymanego dodatku za cały okres pełnienia danej funkcji. Następnie uzyskany wynik dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu;
 • dodatek uzupełniający wlicza się w wysokości 1/12 dodatku wypłaconego za poprzedni rok;
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw uśrednia się z okresu roku szkolnego poprzedzającego miesiąc wypłaty ekwiwalentu;
 • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy ora z a pracę w święto sumuje i dzieli przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu.

  Krok 2

  Podzielenie otrzymanego wyniku przez:

  • 30 - w przypadku placówek feryjnych;
  • 21 - w przypadku placówek nieferyjnych.

  W ten sposób otrzymuje się wysokość ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu.

  Krok 3

  Pomnożenie wyniku przez liczbę dni urlopu, za który przysługuje nauczycielowi ekwiwalent.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

   ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

   ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 30593 )
  Array ( [docId] => 30593 )

  Array ( [docId] => 30593 )