Bon i paczka świąteczna z ZFŚS

Data: 07-11-2013 r.

Zasadą, którą należy się kierować przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS, jest pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji socjalnej. Regulamin ZFŚS powinien zaś określać sposób udokumentowania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie.

W dokumencie tym dyrektor szkoły może określić, że podstawą do ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych będzie wskazanie wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie uprawnionego do świadczeń socjalnych. Regulamin powinien także określać, w jakiej formie ma nastąpić udokumentowanie wysokości dochodu.

Ustalenie kilku grup dochodowych

 

Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie do regulaminu zasady, że pracownik, który nie chce ujawniać dochodu, zgadza się tym samym na zaszeregowanie go do grupy osób o najwyższych dochodach. Można znaleźć jeszcze inne rozwiązanie, polegające na ustaleniu w regulaminie kilku grup dochodowych (ustalając dochody od … do …), a pracownik składa jedynie oświadczenie, do której grupy dochodowej należy, nie wskazując konkretnych dochodów.

Aby otrzymać świadczenie, pracownik musi spełnić warunki określone w regulaminie ZFŚS

Jeżeli regulamin ZFŚS uzależnia przyznanie świadczenia w określonej wysokości od złożenia wniosku wraz z oświadczeniem majątkowym, to złożenie przez pracownika niepełnego wniosku (bez oświadczenia) może skutkować nierozpatrzeniem wniosku. Sytuację taką można potraktować na równi z brakiem wniosku o przyznanie świadczenia. Żądanie od osób uprawnionych oświadczeń, a nawet zaświadczeń o dochodach nie narusza ich dóbr osobistych.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 8 maja 2002 r. (I PKN 267/01, OSNP 2004/6/99).

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30647 )
Array ( [docId] => 30647 )

Array ( [docId] => 30647 )