Świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli i członków rodziny

Data: 31-10-2013 r.

Przepisy o ZFŚS nie precyzują pojęcia „członek rodziny“, dlatego dyrektor szkoły powinien uregulować to w regulaminie ZFŚS. Dokumenty w szkole muszą być dostępne dla nauczycieli i pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń.

Środku z ZFŚS są przeznaczone na działalność socjalną dla nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkoły. Zgodnie z ustawą do korzystania z funduszu upoważnieni są pracownicy oraz członkowie ich rodzin (art. 2 pkt 5 ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). W przepisach nie precyzuje się jednak pojęcia „członkowie rodziny”. Dyrektor szkoły sporządzając dokumenty w szkole powinien zatem doprecyzować ten termin w zakładowym regulaminie ZFŚS.

Dokumenty w szkole – doprecyzowanie przepisów ogólnych

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych to nie jedyne dokumenty w szkole, które zawierają przepisy dla nauczycieli chcących korzystać z gromadzonych środków. Dyrektor szkoły powinien zadbać, aby ogólne przepisy zostały doprecyzowane o zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń ZFŚS oraz zasady przyznawania środków (art. 8 ust. 2 ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Przyjęte dokumenty w szkole winny wskazywać, którzy członkowie rodziny pracownika są uprawnieni do korzystania ze środków z ZFŚS. Wówczas dla nauczycieli i pozostałych pracowników nie będzie wątpliwości odnośnie tego, kiedy mogą ubiegać się o wsparcie działalności socjalnej członków rodziny.

Świadczenia dla nauczycieli takie same, jak dla członków ich rodzin

Tworząc katalog osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS dyrektor szkoły powinien pamiętać, że wszystkim będą przysługiwały te same prawa w zakresie ubiegania się o wsparcie przeznaczone na działalność socjalną. Dotyczy to zarówno celu, na jaki przeznaczone zostaną środki, jak i kryterium jej przyznania (sytuacja życiowa, materialna i rodzinna osoby uprawnionej).


Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30645 )
Array ( [docId] => 30645 )