Na co można wydać środki z ZFŚS

Data: 28-06-2013 r.

Środki funduszu socjalnego mogą być przeznaczane, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, wyłącznie na działalność socjalną szkoły. Formy tej działalności mogą być różne i powinny być określone w regulaminie funduszu socjalnego.

Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

 • różnych form wypoczynku,
 • działalności kulturalno-oświatowej,
 • działalności sportowo-rekreacyjnej,
 • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową
(art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Liczy się kryterium socjalne


Przyznawanie świadczeń z ZFŚS musi być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń należy określić w regulaminie ZFŚS (art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r.).

Z ZFŚS można finansować różne formy wypoczynku

Zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych ze środków tego funduszu można finansować różne formy wypoczynku, nie określono jednak dokładnie rodzaju tych form. Wypoczynek pracowników może więc obejmować przykładowo:

 • wczasy,
 • wczasy profilaktyczne,
 • pobyt w sanatorium,
 • kolonie,
 • obozy,
 • zimowiska,
 • „zielone szkoły”,
 • „zielone przedszkola”,
 • oazy,
 • rajdy dla dzieci i młodzieży,
 • wycieczki,
 • wypoczynkowe lub rekreacyjne wyjazdy weekendowe (np. grzybobranie),
 • wypoczynek organizowany przez pracownika we własnym zakresie (np. „wczasy pod gruszą”, wczasy turystyczne).

zfśs, zielona szkoła, świadczenia urlopowe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Polecane artykuły

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

6 procedur kadrowych przydatnych po zmianie przepisów o umowach terminowych

pobierz