Na co można wydać środki z ZFŚS

Data: 28-06-2013 r.

Środki funduszu socjalnego mogą być przeznaczane, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, wyłącznie na działalność socjalną szkoły. Formy tej działalności mogą być różne i powinny być określone w regulaminie funduszu socjalnego.

Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

 
 • różnych form wypoczynku,
 • działalności kulturalno-oświatowej,
 • działalności sportowo-rekreacyjnej,
 • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową
(art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Liczy się kryterium socjalne


Przyznawanie świadczeń z ZFŚS musi być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń należy określić w regulaminie ZFŚS (art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r.).

Z ZFŚS można finansować różne formy wypoczynku

Zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych ze środków tego funduszu można finansować różne formy wypoczynku, nie określono jednak dokładnie rodzaju tych form. Wypoczynek pracowników może więc obejmować przykładowo:

 • wczasy,
 • wczasy profilaktyczne,
 • pobyt w sanatorium,
 • kolonie,
 • obozy,
 • zimowiska,
 • „zielone szkoły”,
 • „zielone przedszkola”,
 • oazy,
 • rajdy dla dzieci i młodzieży,
 • wycieczki,
 • wypoczynkowe lub rekreacyjne wyjazdy weekendowe (np. grzybobranie),
 • wypoczynek organizowany przez pracownika we własnym zakresie (np. „wczasy pod gruszą”, wczasy turystyczne).

zfśs, zielona szkoła, świadczenia urlopowe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30637 )
Array ( [docId] => 30637 )