Dofinansowanie zielonej szkoły dziecka pracownika w regulaminie ZFŚS 

Data: 16-05-2013 r.

Nauczyciel może ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu/wycieczki/zielonej szkoły swojego dziecka, jeżeli regulamin ZFŚS w danej szkole przewiduje taką możliwość. Bez względu na to, czy analogiczne świadczenie nauczyciel uzyskał w innej szkole.

Świadczenia z ZFŚS przyznawane według kryterium socjalnego

Podstawowe znaczenie przy prowadzeniu działalności socjalnej ma tzw. kryterium socjalne, którego stosowanie jest konieczne przy rozdysponowywaniu środków ZFŚS. Według tego kryterium, świadczenia z ZFŚS są wypłacane uprawnionym w zależności od ich indywidualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Jest to zapis ustawowy, który w regulaminie ZFŚS musi zostać doprecyzowany. Może on być w regulaminie jedynie skonkretyzowany, a nie zmieniony.

Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo do świadczeń z ZFŚS

Osobami ustawowo uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny. Osób tych pracodawca nie może pozbawić prawa do korzystania ze świadczeń socjalnych. Do kręgu tego należą więc obligatoryjnie wszyscy pracownicy. Pracownicy to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (niezależnie od jej rodzaju, wymiaru czasu pracy czy np. stażu pracy), powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Na status pracownika nie ma wpływu wymiar etatu, czy okres zatrudnienia.

Oznacza to, że każdy pracownik szkoły, nawet nauczyciel zatrudniony na kilka godzin jest osobą uprawnioną do korzystania z ZFŚS. Zaś jedynym dopuszczalnym kryterium przyznawania tych świadczeń może być sytuacja życiowa, rodzinna i materialna, a więc najczęściej dochód na osobę.

Nauczyciel uzupełniający etat w szkole, nie jest jej pracownikiem

Nieco inaczej wygląda sytuacja nauczyciela uzupełniającego etat w danej szkole. Uzupełnianie etatu odbywa się na polecenie organu prowadzącego szkołę i nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy z takim nauczycielem. Nauczyciel uzupełniający etat w danej szkole nie jest więc pracownikiem tej szkoły, a zatem nie należy do kręgu osób ustawowo uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30629 )
Array ( [docId] => 30629 )