Sanatorium dla nauczycieli nie może być dofinansowane ze środków ZFŚS

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-05-2013 r.

Ustawa o ZFŚS nie przewiduje dofinansowania z tych środków pobytu w sanatorium dla nauczycieli. Ze środków ZFŚS może być natomiast dofinansowany urlop wypoczynkowy nauczyciela, czyli tzw. wczasy pod gruszą. Urlop nauczyciela, w przeciwieństwie do pobytu w sanatorium, mieści się w zakresie działalności statutowej szkoły.

Dla nauczycieli posiadających skierowanie do sanatorium nie przewiduje się możliwości dofinansowania pobytu ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkoły.

 

Pomoc dla nauczycieli ze środków ZFŚS może być udzielana na działalność socjalną szkoły, środki są przyznawane na dofinansowanie:

  • różnych form wypoczynku,
  • działalności o charakterze kulturalno-oświatowym,
  • działalności sportowo-rekreacyjnej,
  • opieki nad dziećmi (w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych i innych formach wychowania przedszkolnego),
  • potrzeb o charakterze materialnym, w tym na cele mieszkaniowe.

(art. 2 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych)

Ustawa nie przewiduje więc dla nauczycieli możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w celu opłacenia pobytu w sanatorium, ponieważ nie mieści się on w ramach działalności socjalnej szkoły.

Dla nauczycieli, którym zalecany jest pobyt w sanatorium przewiduje się dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia – na takich samych zasadach, co w przypadku wszystkich osób ubezpieczonych, posiadających skierowanie stwierdzające konieczność leczenia sanatoryjnego. NFZ zapewnia bezpłatne leczenie i zabiegi, ale koszty zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium nauczyciel musi pokryć z własnych środków.

Środki pochodzące z ZFŚS można przeznaczyć na urlop wypoczynkowy nauczyciela, ponieważ mieści się on w ramach działalności socjalnej szkoły. Należy pamiętać, że wsparcie ze środków ZFŚS to nie to samo, co świadczenie urlopowe. O tym, jakie warunki muszą spełniać nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie wczasów „pod gruszą” powinien mówić regulamin ZFŚS w szkole. Jednym z kryteriów jest na pewno sytuacja materialna i życiowa osoby wnioskującej o udzielenie wsparcia.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2012 r., poz. 592 z późn. zm.).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30625 )
Array ( [docId] => 30625 )