Dokumentację świadczeń z ZFŚS w szkole przechowuje się w teczce akt

Data: 05-11-2013 r.

Dyrektor szkoły może przeznaczyć na świąteczne bony lub paczki fundusze z ZFŚS. Dokumentację związaną z przyznaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gromadzi się w odrębnej teczce akt, nie w aktach osobowych.


 
Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją reguluje instrukcja kancelaryjna danej szkoły. W przypadku dokumentacji świadczeń z ZFŚS należy założyć teczki aktowe. Każda teczka zawierająca dokumentację spraw zakończonych powinna być opisana.

Opis umieszczony na okładce teczki aktowej składa się z następujących elementów:

 1. pełnej nazwy szkoły oraz pełnej nazwy komórki organizacyjnej - na środku u góry;
 2. części znaku sprawy, czyli oznaczenia komórki organizacyjnej i symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt,
 3. kategorii archiwalnej, a w przypadku kategorii B - również okresu przechowywania dokumentacji - po prawej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej;
 4. tytułu teczki złożonego z pełnego hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt i informacji o rodzaju dokumentacji występującej w teczce - na środku;
 5. roku założenia teczki aktowej, uzupełnionego - po zakończeniu wszystkich spraw założonych w danej teczce - rokiem najpóźniejszego pisma w teczce - pod tytułem;
 6. numeru tomu, jeżeli akta spraw przyporządkowane do tego samego symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt w danym roku obejmują kilka teczek - pod rocznymi datami skrajnymi.

  Nie ma podstaw, aby dokumentację związaną z przyznawanymi pracownikom świadczeniami z ZFŚS gromadzić i przechowywać w aktach osobowych pracowników.

  Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują – w częściach:

  1. A - dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie;
  2. B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika;
  3. C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

  Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 30646 )
  Array ( [docId] => 30646 )

  Array ( [docId] => 30646 )