Paczki i bony świąteczne z ZFŚS muszą być zgodne z kryterium socjalnym

Data: 28-10-2013 r.

Zgodne z prawem przyznawanie świadczeń z ZFŚS musi opierać się na kryterium socjalnym. Oznacza to, że wysokość poszczególnych świadczeń przyznawanych osobom uprawnionym musi być zróżnicowana w zależności od ich sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Jedynym kryterium wpływającym na wysokość świadczeń socjalnych może być zatem kryterium socjalne. Musi ono zostać doprecyzowane w Regulaminie ZFŚS, który ustala pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników, jeśli nie działają w danym zakładzie związki zawodowe. Regulamin musi więc określać sposób ustalania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. W praktyce najczęściej stosuje się kryterium dochodowe. Sposób obliczania i dokumentowania dochodu na osobę w rodzinie na potrzeby przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien określać regulamin. Poza tym powinien określać także częstotliwość przedkładania takiego oświadczenia, a także sposób weryfikowania prawdziwości oświadczeń.

Prawdziwość oświadczenia o dochodach można zweryfikować

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń w określonej wysokości obowiązane są do wykazania swojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Jeżeli regulamin przewiduje, że sytuację tę obrazuje dochód na osobę w rodzinie, to powinien także zawierać unormowania, w jaki sposób określa się taki dochód. Osoba ubiegająca się o świadczenie składa oświadczenie o dochodach. Dopuszczalne jest weryfikowanie takiego oświadczenia, o ile Regulamin ZFŚS zawiera do tego podstawę prawną.

Co grozi za fałszywe oświadczenie o dochodach

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie z ZFŚS złożyła pracodawcy niezgodne z prawdą oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym to niewątpliwie naruszyła tym samym obowiązek wzajemnej lojalności, jaki spoczywa na obydwu stronach stosunku pracy. Nawet gdyby okazało się, że złożenie fałszywego oświadczenia nie miało wpływu na przyznanie (bądź odmowę przyznania) świadczenia pracownikowi, to i tak ów czyn niewątpliwie wpływ na stopień zaufania pracodawcy do pracownika. Pracownik i pracodawca mają obowiązek być wobec siebie lojalni. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, pracodawca może wyciągnąć wobec pracownika konsekwencje służbowe, włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30644 )
Array ( [docId] => 30644 )