Kryterium socjalne przy przyznawaniu wczasów pod gruszą

Data: 02-06-2015 r.

Niezgodne z prawem jest różnicowanie wysokości dofinansowania do wypoczynku ze względu na okres zatrudnienia, wymiar etatu, zajmowane stanowisko czy wymiar przysługującego urlopu. Podstawą wysokości świadczenia może być wyłącznie sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej.

Prawo do dofinansowania do wypoczynku wynika z treści regulaminu funduszu socjalnego. Przy jego określaniu należy pamiętać o 3 podstawowych zasadach przyznawania świadczeń z ZFŚS. O wczasy pod gruszą mogą się ubiegać:

  1. pracownicy i ich rodziny;

  2. emeryci i renciści oraz ich rodziny;

  3. inne osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na mocy regulaminu (np. nauczyciele uzupełniający etat, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych).

Wysokość świadczenia uzależnia się od kryterium socjalnego. Osoby o takiej samej – w świetle zapisów regulaminu ZFŚS – sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej powinny otrzymać świadczenie tej samej wysokości. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że aby otrzymać dofinansowanie do wczasów, należy wykorzystać m.in. 14 dni kalendarzowych wypoczynku. Jeżeli regulamin ZFŚS w przedszkolu godzi w te zasady, należy go zmienić tak, by jego postanowienia nie naruszały przepisów ustawy o ZFŚS.

W przedszkolach niepublicznych fundusz tworzy się w przypadku zatrudnienia wynoszącego w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 20 pracowników według stanu na 1 stycznia. Zasady przyznawania wczasów pod gruszą odbywają się na podobnych zasadach co w przedszkolach publicznych.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37238 )
Array ( [docId] => 37238 )