Urlop zdrowotny nauczyciela nie wyłącza prawa do korzystania z ZFŚS

Data: 08-04-2015 r.

Możliwość korzystania ze środków z ZFŚS jest dostępna także dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia. Urlop zdrowotny nauczyciela nie jest przerwaniem stosunku pracy, dlatego nie wiąże się z pozbawieniem prawa do sięgania po świadczenia o charakterze socjalnym.

Regulacje dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie ogranicza prawa korzystania z gromadzonych środków dla nauczycieli nieaktywnych zawodowo, ale pozostających w stosunku pracy. Zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela przebywanie na urlopie zdrowotnym nauczyciela nie ogranicza prawa do otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawa do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych przewidzianych dla nauczycieli w ustawie (art. 73 ust. 5 Karta Nauczyciela).

Urlop zdrowotny nauczyciela a korzystanie z form wypoczynku

 

Nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia ma prawo do korzystania z form wypoczynku i rekreacji. Ten rodzaj urlopu nie jest tożsamy ze zwolnieniem lekarskim w czasie którego swoboda osoby posiadającej zaświadczenie lekarskie jest ograniczona przez konieczność stosowania się do wytycznych wydanych przez lekarza.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie ogranicza swobody wypoczynku, co oznacza że w czasie jego trwania nauczyciele mogą korzystać z form wypoczynku, które zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych mogą zostać dofinansowane (art. 2 pkt 1 ustawa o zfśs).

Wsparcie dla nauczycieli uzależnione od sytuacji osobistej

Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie wypoczynku ze środków ZFŚS muszą mieć na względzie, że o ile nie ma znaczenia fakt przebywania na  urlopie zdrowotnym nauczyciela, o tyle istotna jest ich sytuacja życiowa, rodzinna i materialna (art. 8 ust. 1 ustawa o zfśs). Dofinansowanie jest zatem przewidziane dla nauczycieli, którzy według obiektywnych kryteriów takiego wsparcia potrzebują.

Marta Wysocka,specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36891 )
Array ( [docId] => 36891 )