Urlop wychowawczy nie ogranicza prawa do korzystania ze świadczeń ZFŚS

Data: 12-05-2015 r.

Ustawa o ZFŚS nie wskazuje na ograniczenia w korzystaniu ze świadczeń ZFŚS dla nauczycieli przebywających na urlopie wychowawczym. Pracodawca, czyli dyrektor szkoły jest zobowiązany umożliwić mu sięganie po wsparcie socjalne na takich samych zasadach, jak pozostałym pracownikom szkoły. Szczegółowe zasady udzielania pomocy socjalnej należy natomiast dookreślić w zakładowym regulaminie ZFŚS.

Prawo do korzystania ze świadczeń przysługuje każdemu pracownikowi szkoły, urlop wychowawczy w żaden sposób nie ogranicza tego prawa – prawo to ma zastosowanie dla nauczycieli, jak i innych osób uprawnionych na mocy art. 2 pkt 5 ustawy o ZFSS. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie będą bezprawne nawet, jeżeli zostaną uwzględnione w zakładowym regulaminie o ZFŚS przyjętym przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe.

Urlop wychowawczy nie ogranicza uprawnień związanych z ZFŚŚ

 

Ustawa o ZFŚS nie wskazuje żadnych okoliczności, w których dochodziłoby do ograniczenia prawa korzystania ze środków ZFŚS. Zgodnie z regulacjami ustawy  pomoc uzależnia się wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Dyrektor szkoły rozpatrując wniosek o udzielnie świadczenia nie będzie więc brał pod uwagę innych kryteriów, w tym nie będzie uzależniał przyznania pomocy od tego czy pracownik aktywnie wykonuje pracę czy korzysta z uprawnień urlopowych bądź związanych z rodzicielstwem.

Wspólny regulamin dla nauczycieli i pozostałych pracowników

Przyjęty w szkole regulamin ZFŚS musi mieć jednakowe zastosowanie dla wszystkich pracowników szkoły. Niedopuszczalne jest, aby dla nauczycieli przewidziano inne zasady korzystania ze świadczeń, a inne dla pracowników niepedagogicznych. Ustawa o ZFŚS wyraźnie określa katalog uprawnionych, są to pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści (byli pracownicy) i ich rodziny, oraz inne osoby, którym dyrektor szkoły uwzględnił w regulaminie (art. 2 pkt 5 ustawa o ZFŚS). Wszystkim wymienionym przysługuje jednakowy dostęp do świadczeń ze środków ZFŚS, dlatego zakładowy regulamin nie może w jakikolwiek sposób różnicować uprawnień dla nauczycieli i innych osób uprawnionych. Dotyczy to również uprawnienia do korzystania ze świadczeń w okresie przebywania na urlopie wychowawczym.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37122 )
Array ( [docId] => 37122 )