Pierwsza część odpisów na ZFŚS musi zostać naliczona i przelana do końca maja

Autor: Michał Kowalski
Data: 17-05-2016 r.

Do końca maja na koncie ZFŚS musi się znaleźć równowartość co najmniej 75% odpisów na nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na przelanie reszty środków placówki mają czas do końca września, a na ostateczną korektę odpisów - do 31 grudnia.

Parametry odpisu na ZFŚS:

  1. ustalając odpis bierze się pod uwagę pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, przy czym po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
  2. przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym należy dodać przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę podzielić przez 12;
  3. obliczając odpis na ZFŚS dla nauczycieli, nie bierze się pod uwagę liczby zatrudnionych pracowników niepedagogicznych.

Odpis podstawowy tak jak w zeszłym roku

Parametrem warunkującym wysokość odpisu na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS), jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W 2016 r. kwotę tę stanowi, tak jak w roku poprzednim, wynagrodzenie z drugiego półrocza 2010 r.

Inną metodę naliczania odpisu na ZFŚS stosuje się względem nauczycieli. Odpis na jeden etat wynosi 110 % kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Istotna jest zatem wskazana wyżej kwota bazowa, której wysokość jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa w 2016 r. wynosi 2 618,10 zł, co oznacza, że odpis na ZFŚS na jeden etat nauczyciela wynosi 2 879,91 zł. Obliczając wysokość odpisu należy pomnożyć wskazaną kwotę przez liczbę zatrudnionych nauczycieli ustalonych zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Odpis na emerytów - 5% pobieranych świadczeń

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne odpis na ZFŚS wynosi 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Informacji o wysokości tych świadczeń mogą dostarczyć zarówno sporządzone przez ZUS formularze PIT-40A, jak również decyzje ZUS.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego Anna Trochimiuk, specjalistka prawa oświatowego

Tagi: ZFSŚ

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38970 )
Array ( [docId] => 38970 )