Pracownik sezonowy przedszkola otrzyma dofinansowanie z ZFŚS, jeżeli tak stanowi regulamin

Autor: Wysocka Marta
Data: 24-05-2016 r.

O tym, czy pracownikowi zatrudnianemu w przedszkolu sezonowo np. palaczowi lub osobie odpowiedzialnej za odśnieżanie należy się dofinansowanie do wypoczynku decyduje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w przedszkolu.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS określa się w regulaminie Funduszu. Z jego zapisów powinno wynikać, w jakich sytuacjach pracownikom przysługują określone świadczenia.

 

W szczególności należy wziąć pod uwagę fakt, że pracownicy zatrudniani w szkołach sezonowo mogą nie mieć możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze. Jeżeli zatem regulamin Funduszu przewiduje wypłatę dofinansowania do wypoczynku w sytuacji, gdy pracownik nie korzysta z urlopu w naturze, a zamiast tego otrzymuje ekwiwalent pieniężny - dofinansowanie może zostać wypłacone.

Z reguły jednak regulaminy przewidują możliwość wypłaty dofinansowania wyłącznie w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego w naturze - wówczas takie dofinansowanie nie może zostać wypłacone, jeżeli pracownik otrzymał ekwiwalent.

O „sezonowości” pracy decyduje pora roku

Z pracą sezonową mamy do czynienia tylko wtedy, gdy okres zatrudnienia jest determinowany szczególnymi właściwościami danej pory roku i związanych z nią warunków atmosferycznych.  Charakterystyczną cechą prac sezonowych jest ich związek z porą roku, tj. sezonem wiosennym, letnim czy jesienno-zimowym.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Określenie „praca sezonowa” pochodzi od słowa "sezon" oznaczającego porę roku. Wypływa stąd wniosek, iż chodzi o pracę wykonywaną tylko przez część roku, związaną z określonym sezonem, tj. z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi. (wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 1986 r. III URN 2/86).

Pracownik korzysta z pozostałych uprawnień

Pracownik sezonowy korzysta z pozostałych uprawnień przewidzianych dla pracowników. Korzysta on m.in. ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. czy prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Dyrektor przedszkola musi także skierować ich na obowiązkowe badania lekarskie, zapewnić szkolenie bhp oraz zapewnić odzież i obuwie robocze.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39033 )
Array ( [docId] => 39033 )