Dofinansowanie do wypoczynku niezależnie od świadczenia urlopowego

Data: 14-06-2013 r.

Świadczenie urlopowe jest wypłacane nauczycielom obligatoryjnie do końca sierpnia każdego roku. Natomiast dofinansowanie do wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą to fakultatywne świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przyznawane na wniosek nauczyciela.

Wczasy pod gruszą” uzależnione od sytuacji pracownika

Środki z funduszu socjalnego można przeznaczyć wyłącznie na działalność socjalną w szkole, czyli usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

  • różnych form wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą),
  • działalności kulturalno-oświatowej,
  • działalności sportowo-rekreacyjnej,
  • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS musi być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń określone są w regulaminie ZFŚS w danej szkole.

Świadczenie urlopowe wypłacane obligatoryjnie

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane obligatoryjnie. Zasady jego wypłacania określone są w Karcie Nauczyciela. Świadczenie urlopowe wypłacane jest wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.

Świadczenie urlopowe jest wypłacane niezależnie od świadczeń przewidzianych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie odbiera ono nauczycielowi możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania wypoczynku z funduszu socjalnego, jeśli takie dofinansowanie zostało w nim przewidziane.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30630 )
Array ( [docId] => 30630 )