Nienależne świadczenie z ZFŚS trzeba zwrócić

Data: 02-04-2013 r.

Kiedy osoba nieuprawniona występuje z wnioskiem o przyznanie świadczenia z ZFŚS i świadczenie to otrzymuje, musi liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu. W przypadku odmowy zwrotu świadczenia nienależnego, można wystąpić przeciwko tej osobie o zwrot na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Taka sytuacja może stanowić również podstawę do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela.

Świadczenie z ZFŚS pobrane niezgodnie z regulaminem to bezprawna korzyść majątkowa

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości (art. 405 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny). Nauczyciel, który nie będąc uprawnionym do korzystania z ZFŚS, wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia i świadczenie to otrzymał, wzbogacił się bez podstawy prawnej. W takim wypadku można domagać się zwrotu tego świadczenia, również na drodze sądowej.

Korzyści nie trzeba zwracać, gdy nie jest się już wzbogaconym

Nauczyciel, o którym mowa w pytaniu wiedział, że takie świadczenie mu nie przysługuje, a mimo to wystąpił o jego przyznanie i je otrzymał. Oznacza to, że powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego świadczenia. Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją, powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu (art. 409 Kodeksu cywilnego). W tej sprawie trudno uznać, aby nauczyciel mógł postawić taki zarzut wobec roszczenia pracodawcy.

 

Za pobranie nienależnego świadczenia z ZFŚS można wszcząć postępowanie dyscyplinarne

Abstrahując od samej kwestii zwrotu, można zastanowić się, czy takie zachowanie nauczyciela nie stanowi uchybienia godności tego zawodu. W takim przypadku dyrektor może wystąpić z wnioskiem do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • art. 405, art. 409 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • art. 75 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Dariusz Dwojewski, doradca prawny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30622 )
Array ( [docId] => 30622 )