Okulary dla nauczycieli – nie ze środków ZFŚS

Data: 12-04-2013 r.

Dyrektor szkoły nie może przeznaczyć środków z ZFŚS na dofinansowanie zakupu okularów dla nauczycieli. Karta Nauczyciela pozwala jednak wnioskować o środki z Funduszu Zdrowotnego.

Szkła korekcyjne, zarówno dla nauczycieli, jak również innych pracowników, są finansowane przez pracodawców w przypadku pracowników, którzy co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy spędzają przed monitorem ekranowym(§ 8 ust. 2 w związku z § 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 r.). Dyrektor szkoły nie ma zatem obowiązku finansowania ich zakupu dla nauczycieli, którzy w pracy nie korzystają z komputera. Dofinansowanie zakupu okularów może być pokryte ze środków Funduszu Zdrowotnego, ale tylko pod warunkiem, że nauczyciel spełnia warunki określone w rozporządzeniu MPiPS o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 72 Karta Nauczyciela).

ZFŚS w szkole – socjalna pomoc dla nauczycieli

Okulary nie mogą być dofinansowane ze środków ZFŚS, ponieważ z tych środków można finansować wyłącznie pomoc socjalną dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Szkieł korekcyjnych nie można natomiast uznać za potrzebę natury socjalnej, stąd dyrektor szkoły nie może przeznaczyć środków na ten cel.

Za pomoc socjalną na którą dyrektor szkoły może przyznać dofinansowanie ze środków ZFŚS dla nauczycieli uzna je się m.in. dofinansowanie wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, opieki nad dziećmi w różnych formach wychowania przedszkolnego. Dopuszczalna jest również pomoc materialna (rzeczowa lub finansowa) dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub rodzinnej.

 

Regulamin ZFŚS nie może wykraczać poza ustawę

Dyrektor szkoły oraz pracownicy szkoły nie mogą postulować, by w szkolnym regulaminie ZFŚS znalazły się zapisy pozwalające na udzielanie pomocy na inne cele niż przewiduje to ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1, art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2012 r., poz. 592 z późn. zm.),
  • art. 72 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  • § 2 pkt 4, § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30624 )
Array ( [docId] => 30624 )