Urlop wypoczynkowy nauczyciela a wsparcie ze środków ZFŚS

Data: 15-11-2012 r.

O pomoc socjalną ze środków ZFŚS może ubiegać się każdy pracownik szkoły, który znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej. Środki mogą zostać przeznaczone na urlop wypoczynkowy nauczyciela. Warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie, że wynagrodzenie nauczyciela nie pozwala na sfinansowanie potrzeb związanych z wypoczynkiem – niezależnie od świadczenia urlopowego.

Podstawowym kryterium przyznawania pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest sytuacja życiowa, materialna i rodzinna osoby ubiegającej się o tę pomoc. W związku z tym najistotniejszą informacją dla komisji socjalnej jest wynagrodzenie nauczyciela i członków jego rodziny. Szczegółowe warunki przyznawania świadczeń są określane w regulaminie ZFŚS w szkole.

Regulamin ZFŚS a ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Przyjęty w szkole regulamin ZFŚS musi być zgodny z regulacjami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Regulamin szkoły może jedynie doprecyzować zasady określone w ustawie, ale nie może ograniczać grona osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS. W związku z tym nie jest możliwe wyłączenie nauczycieli z prawa ubiegania się o środki, które zostaną przeznaczone na cele związane z urlopem wypoczynkowym nauczyciela. Wątpliwości w tym zakresie wynikają z faktu, że nauczyciele są uprawnieni do otrzymywania tzw. świadczenia urlopowego niezależnie od sytuacji materialnej.

Świadczenie na urlop wypoczynkowy nauczyciela jest świadczeniem zagwarantowanym na mocy art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela. Otrzymują je więc wszyscy pedagogiczni pracownicy szkoły – wynagrodzenie nauczyciela oraz jego sytuacja życiowa i materialna nie mają znaczenia. Wysokość świadczeń jest uzależniona od zajmowanego stanowiska, wymiaru i okresu zatrudnienia w danym roku, a nie wynagrodzenia nauczyciela. Jeżeli regulamin ZFŚS szkoły uwzględnia możliwość dofinansowania wypoczynku, to prawo ubiegania się o nie przysługuje każdemu pracownikowi szkoły – niezależnie od tego czy otrzymuje świadczenie urlopowe.

 

Komisja socjalna ma prawo podjąć decyzję na mocy której urlop wypoczynkowy nauczyciela nie będzie dofinansowany ze środków ZFŚS. Argumentem w takich przypadkach są jednak wysokie wynagrodzenie nauczyciela i dobra sytuacja materialna jego rodziny, a nie fakt otrzymywania świadczenia urlopowego.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 5, art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm),
  • art. 53 ust. 1-1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30618 )
Array ( [docId] => 30618 )