Organ prowadzący nadzoruje dysponowanie środkami ZFŚS

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 19-03-2014 r.

W ramach nadzoru organ prowadzący szkołę może żądać udostępnienia dokumentów zawierających dane osobowe pracowników. Do zadań organu prowadzącego należy m.in. zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej w szkole.

Do organu prowadzącego należy m.in. wykonywanie czynności takich jak:

 
  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

  • sporządzanie sprawozdań finansowych;

  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

  • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.

W celu wykonywania powyższych zadań, organy prowadzące szkoły mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół.

Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W tym zakresie nadzorowi podlega prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem.

Organ prowadzący szkołę, a w przypadku powołania jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, ta jednostka, mają prawo kontroli w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi, w tym środkami ZFŚS.

Dane znajdujące się w dokumentacji ZFŚS obejmują dane osobowe, w tym często także dane wrażliwe (np. informacje o zarobkach pracowników). Przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne tylko w ściśle określonych sytuacjach.

Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34428 )
Array ( [docId] => 34428 )