Zawieszenie emerytury pozbawia świadczeń z ZFŚS

Data: 13-12-2013 r.

Nauczyciel, który ma zawieszoną w całości emeryturę i podejmuje zatrudnienie w innej szkole, traci możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkoły, z której przeszedł na emeryturę. Nie jest tam także naliczany na niego odpis na ZFŚS.

Emeryci i renciści - byli pracownicy są ustawowo uprawnieni do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w placówce, z której odeszli na emeryturę lub rentę (art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Na osoby te dokonuje się odpisu na fundusz socjalny w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela). Jednak na nauczyciela, który ma zawieszoną emeryturę nie nalicza się odpisu na ZFŚS.

Jeżeli nauczyciel pobiera emeryturę (w całości lub w części) i jest dodatkowo zatrudniony w innej szkole, to jest osobą uprawnioną do korzystania z obu funduszy socjalnych. Szkoła, z której nauczyciel przeszedł na emeryturę, nalicza na niego odpis w wysokości 5% pobieranej emerytury, zaś szkoła, w której podjął dodatkowe zatrudnienie, nalicza odpis jak na czynnych nauczycieli.

Z kolei osoba, która uprzednio przeszła na wcześniejszą emeryturę i podjęła w nowym zakładzie pracy zatrudnienie przy zawieszeniu wypłaty emerytury, a następnie po rozwiązaniu stosunku pracy ponownie pobiera emeryturę, jest „emerytem - byłym pracownikiem” tego ostatniego zakładu pracy (uchwała SN z 15 listopada 1991 r., I PZP 56/91). W świetle tego orzeczenia, emeryt danej placówki, który podjął zatrudnienie u innego pracodawcy i zawiesił emeryturę, przestaje być osobą uprawnioną do korzystania z funduszu socjalnego byłego pracodawcy. Ma natomiast prawo do korzystania z tego funduszu u nowego pracodawcy, które zachowuje także po rozwiązaniu tego stosunku pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33480 )
Array ( [docId] => 33480 )