Pomyłkowo wypłacone świadczenie z ZFŚS można odzyskać

Autor: Michał Kowalski
Data: 23-12-2014 r.

Dyrektor szkoły może w postępowaniu sądowym odzyskać pomyłkowo wypłacone świadczenie z ZFŚS, gdyż jest ono świadczeniem nienależnym. Pod jednym warunkiem –osoba, która to świadczenie pobrała, nie wykaże, że je zużyła lub utraciła.

Świadczenie z ZFŚS wypłacone omyłkowo stanowi tzw. świadczenie nienależne. Zostało ono bowiem wypłacone, mimo że pracodawca nie był zobowiązany do jego wypłaty, a osoba, która je otrzymała, obowiązana jest do jego zwrotu.

Zwrotu świadczenia można dochodzić na drodze sądowej

W przypadku odmowy zwrotu świadczenia przez pracownika pracodawca powinien wytoczyć przeciwko niemu powództwo, żądając zasądzenia kwoty tego świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu oraz kosztami procesu. Pozew warto poprzedzić pisemnym wezwaniem danej osoby do zwrotu świadczenia. Możliwe jest bowiem, że osoba ta, obawiając się sporu sądowego, zdecyduje się jednak dobrowolnie je zwrócić.

Pracownik może wykazać zużycie świadczenia

W trakcie postępowania sądowego należy liczyć się z pewnymi trudnościami. Istnieje bowiem ryzyko, że osoba, która pobrała świadczenie, powoła się w toku postępowania na fakt zużycia lub utracenia tego świadczenia skutkującego tym, że nie jest już dalej wzbogacona. Jeżeli wykaże, że do tego doszło, wówczas sąd uzna, iż obowiązek zwrotu świadczenia wygasł, a powództwo zostanie oddalone.

Michał Kowalski, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36267 )
Array ( [docId] => 36267 )

Array ( [docId] => 36267 )