Spotkania opłatkowe mogą być finansowane i dofinansowane z ZFŚS

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 26-11-2014 r.

Sfinansowanie spotkania opłatkowego w całości ze środków ZFŚS jest możliwe jeśli zostanie ono połączone z jakąś formą rekreacji lub wypoczynku. Tylko w takim przypadku nie ma obowiązku różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Dofinansowanie spotkań opłatkowych ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych jest możliwe, chociaż trudne w realizacji. Wysokość dofinansowania udziału konkretnej osoby w takim spotkaniu powinna być uzależniona od jej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Stosując więc kryterium socjalne, należałoby zróżnicować wysokość dopłat w zależności od sytuacji każdej osoby, co przy poczęstunku przygotowanym dla grupy osób jest bardzo trudne. Niezgodne z przepisami jest bowiem przyznanie dofinansowania w takiej samej wysokości dla wszystkich uprawnionych do uczestniczenia w spotkaniu opłatkowym.

Dużo łatwiejsze w realizacji wydaje się sfinansowanie takiego spotkania w całości ze środków ZFŚS. W tym jednak przypadku nie może się ono ograniczać jedynie do zwykłej konsumpcji poczęstunku. Należy je połączyć z jakąś formą rekreacji lub wypoczynku i np. zorganizować podczas spotkania opłatkowego jasełka, koncert kolęd, występy chóru czy zespołu, kulig, wycieczkę. W takiej sytuacji nie ma obowiązku stosowania kryterium socjalnego.

W przedszkolach niepublicznych fundusz tworzy się w przypadku zatrudnienia wynoszącego w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 20 pracowników według stanu na 1 stycznia. Dofinansowanie lub sfinansowanie spotkania opłatkowego z ZFŚS odbywa się na podobnych zasadach.

Agnieszka Rumik, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36103 )
Array ( [docId] => 36103 )

Array ( [docId] => 36103 )