Korekta odpisu na ZFŚS do 31 grudnia

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 26-11-2014 r.

Na koniec roku dyrektor musi obliczyć faktyczną, przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników w 2014 roku, aby sprawdzić, czy odpisy na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały odprowadzone w poprawnej wysokości.

W grudniu dyrektor powinien obliczyć, ile w każdym miesiącu wynosiła liczba zatrudnianych pracowników niepedagogicznych w normalnych warunkach, ile w warunkach szkodliwych oraz jaka była liczba pracowników, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W każdej z tych grup (tj. warunki normalne, warunki szkodliwe, pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) dyrektor powinien przeliczyć osoby zatrudnione w 2014 roku w niepełnym wymiarze czasu pracy na pełne etaty i zsumować. Wyniki trzeba podzielić przez 12 (miesięcy) i wtedy otrzyma się przeciętną liczbę zatrudnionych w miesiącu w każdej z grup stanowiącą podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS. Dyrektor powinien sprawdzić, czy została odprowadzona poprawna wysokość odpisów na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za pracowników niepedagogicznych.

Dyrektor musi także skorygować szacowaną liczbę nauczycieli do stanu faktycznego (w przeliczeniu na etaty). Jeżeli okaże się, że odprowadzona kwota była za mała, musi on niezwłocznie przekazać na konto funduszu dopłaty celem uzupełnienia corocznego odpisu. Jeśli natomiast została odprowadzona zbyt wysoka kwota w stosunku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych na koniec roku, dyrektor może wycofać nadpłatę lub też zaliczyć ją na poczet odpisów na fundusz na następny rok.

W przedszkolach niepublicznych fundusz tworzy się w przypadku zatrudnienia wynoszącego w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 20 pracowników według stanu na 1 stycznia. W takiej sytuacji odpisy nalicza się zgodnie z ww. zasadami dla pracowników niepedagogicznych.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36104 )
Array ( [docId] => 36104 )

Array ( [docId] => 36104 )