Regulamin ZFŚS w szkole jest informacją publiczną

Autor: Wysocka Marta
Data: 06-07-2015 r.

Udostępnienie regulaminu ZFŚS obowiązującego w szkole jest zgodne z prawem, ponieważ stanowi on informację publiczną. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, dyrektor powinien wyrazić zgodę na jego kopiowanie. Obowiązujące dokumenty w szkole mogą być także zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obowiązujący w szkole regulamin ZFŚS jest informacją publiczną w myśl zasady, że jest nią każda informacja o sprawach publicznych. W związku z tym dyrektor szkoły powinien udostępnić regulamin do wglądu na takich samych zasadach, na jakich udostępniane są inne dokumenty w szkole podlegające przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niektóre dokumenty w szkole można kopiować

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę na kopiowanie tych dokumentów, które stanowią informację publiczną (art. 7 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawa o dostępie do informacji publicznej). Wykonanie kserokopii lub kopii w innej formie jest bezpłatne, chyba że w celu udostępnienia dyrektor szkoły musi ponieść dodatkowe koszty – sytuacja ta nie dotyczy jednak regulaminu ZFŚS.

Dyrektor szkoły nie może zwlekać z udostępnieniem dokumentów

Należy pamiętać, że dokumenty powinny być udostępniane w terminie bez zbędnej zwłoki, po zwróceniu się z taką prośbą przez podmiot uprawniony. Informacja, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawa o dostępie do informacji publicznej). Jeżeli jednak istnieje możliwość przekazania ich niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej – nie jest wymagane złożenie formalnego wniosku o udostępnienie i dyrektor szkoły zapewnia wgląd w momencie zwrócenia się z taką prośbą. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien być dokumentem udostępnianym niezwłocznie, a sporządzenie jego kopii umożliwione bezpłatnie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37453 )
Array ( [docId] => 37453 )