Urlop zdrowotny nauczyciela nie ogranicza prawa do świadczeń z ZFŚS

Data: 23-10-2013 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie uniemożliwia korzystania ze świadczeń z ZFŚS w szkole, w której jest on zatrudniony. Dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia przewiduje się możliwość korzystania ze wszystkich świadczeń pracowniczych. Oznacza to, że mogą również starać się o dofinansowanie wypoczynku.

Karta Nauczyciela zabrania nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Urlop zdrowotny nauczyciela nie jest jednak traktowany jak zwolnienie lekarskie i nie ogranicza swobody wypoczynku. Dla nauczycieli przewidziane jest więc prawo do skorzystania ze wsparcia finansowego na jego zorganizowanie.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie przerywa stosunku pracy

 

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia nie powoduje ograniczeń w zakresie możliwości korzystania ze środków pochodzących z ZFŚS (art. 73 ust. 5 Karta Nauczyciela). Nauczyciel zachowuje również prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz dodatków socjalnych.

ZFŚS dla nauczycieli – działalność socjalna

Wsparcie ze środków ZFŚS jest przewidziane na działalność socjalną, do której zalicza się usługi świadczone na rzecz:

  • różnych form wypoczynku,

  • działalności kulturalno-oświatowej,

  • działalności sportowo-rekreacyjnej,

  • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez opiekuna dziennego lub nianię, w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego,

  • udzielania pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej).

(art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS).

Karta Nauczyciela nie ogranicza katalogu tych możliwości ze względu na korzystanie z urlopu zdrowotnego nauczyciela. Należy jednak pamiętać, że kryterium udzielenia wsparcia jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika (art. 8 pkt. 1 ustawy o ZFŚS).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30642 )
Array ( [docId] => 30642 )