Świadczenie z ZFŚS nie zależy od liczby miejsc pracy

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 22-09-2015 r.

Decyzja o zasadności i wysokości każdej pomocy przyznawanej ze środków socjalnych musi być poprzedzona oceną sytuacji socjalnej pracownika: życiowej, rodzinnej i materialnej. To, czy pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach pracy, nie może mieć wpływu na przyznanie lub nie świadczenia z ZFŚS ani także na jego wysokość.

Może okazać się, że pracownik, który jest zatrudniony w kilku miejscach pracy, jest w gorszej sytuacji życiowej niż ten, który pracuje tylko w jednym przedszkolu (np. pracownik zatrudniony w jednym przedszkolu może być samotny, ten zatrudniony w kilku placówkach zaś samotnie wychowywać dzieci).

Co więcej, pracownik zatrudniony w kilku miejscach pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy może osiągać dochód niższy niż pracownik zatrudniony w jednej placówce w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatem ustalenie kryterium zatrudnienia w kilku miejscach pracy przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS jest niezgodne z ustawą o ZFŚS.

Może się zdarzyć sytuacja, w której ten sam pracownik ma dwie umowy o pracę w tej samej placówce. W takim przypadku nie ma podstaw, aby ten sam pracownik mógł ubiegać się o te same świadczenia podwójnie.

W przedszkolach niepublicznych

W przedszkolach niepublicznych tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest uzależnione od liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Dyrektor placówki niepublicznej musi stworzyć fundusz, jeżeli zatrudnia (według stanu na 1 stycznia danego roku) co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wówczas stosuje te same zasady dotyczące działalności socjalnej, co w przedszkolu publicznym. Jeżeli jednak w przedszkolu niepublicznym będzie zatrudnionych wg stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników (licząc łącznie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych) w przeliczeniu na pełne etaty, to fundusz socjalny nie będzie tworzony, a więc nie będzie świadczeń socjalnych w żadnej postaci.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny

Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37790 )
Array ( [docId] => 37790 )

Array ( [docId] => 37790 )