Szkolenia dla nauczycieli nie mogą być finansowane ze środków ZFŚS

Data: 03-05-2015 r.

Dyrektor szkoły nie jest uprawniony do tego, aby ze środków ZFŚS finansować szkolenia dla nauczycieli, ponieważ z organizowanej działalności socjalnej mają prawo korzystać wszyscy pracownicy. Dyrektor może zatem skorzystać ze środków ZFŚS organizując działalność kulturalną czy oświatową, z której korzystanie nie będzie dostępne tylko dla nauczycieli.

Środki gromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych są przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (art. 2 pkt. 1 ustawy o ZFŚS). Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń są wszyscy pracownicy szkoły, dlatego nie można wykorzystywać środków na organizowanie szkoleń dla nauczycieli, w przypadku których możliwość skorzystania ma charakter selektywny, niedostępny np. dla pracowników administracyjnych.

Dyrektor szkoły może wykorzystać środki na sfinansowanie wycieczki

Przepisy o ZFŚS uprawniają dyrektora szkoły do wykorzystania środków w celu finansowania działalności kulturalno-oświatowej oraz  sportowo-rekreacyjnej, pod warunkiem, że formy te nie będą dostępne wyłącznie dla nauczycieli. Istnieje zatem możliwość organizowania wycieczek czy finansowania biletów na wydarzenia kulturalne, które będą skierowane do wszystkich uprawnionych do korzystania z funduszu.

Jeżeli środki zostaną wykorzystane na finansowanie szkoleń dla nauczycieli, to oznacza to, że dyrektor szkoły w sposób bezprawny ograniczył krąg osób uprawnionych do korzystania z świadczenia. Szkolenia dla nauczycieli należy finansować z odrębnych środków.

Szkolenia dla nauczycieli ze środków wyodrębnionych na ten cel

Finansowanie szkoleń dla nauczycieli jest możliwe ze środków wyodrębnionych na ten cel w budżecie organu prowadzącego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli (art. 70a ust. 1 Karta Nauczyciela). Brak tych środków pod żadnym pozorem nie uprawnia dyrektora szkoły do sięgania po fundusze gromadzone w ZFŚS.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37078 )
Array ( [docId] => 37078 )

Array ( [docId] => 37078 )