Regulamin ZFŚS nie może wykluczać emerytów z korzystania z ZFŚS

Data: 30-03-2015 r.

Przyjęty w szkole regulamin ZFŚŚ nie może wyłączyć z prawa do korzystania ze środków funduszu żadnej z osób uprawnionych do tego przez ustawę. Dyrektor szkoły nie może zatem wprowadzić ograniczeń dla nauczycieli emerytów. Obowiązujące dokumenty w szkole nie mogą zmieniać postanowień prawa powszechnie obowiązującego.

Dyrektor szkoły jako pracodawca nie może zgodzić się na przyjęcie w szkole regulaminu ZFŚS, który wykluczałby prawo do korzystania ze środków przez którąkolwiek z grup uprawnionych na mocy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Świadczenia z ZFSŚ nie tylko dla nauczycieli aktywnie pracujących

Ustawa o ZFŚS wymienia osoby uprawnione do korzystania z funduszu, są to: pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca (w przypadku szkoły jest to dyrektor szkoły) przyznał prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu (art. 2 pkt 5 ustawa o zfśs). Zapis ten wyraźnie wskazuje, że dyrektor szkoły może poszerzyć katalog uprawnionych, ale nie może go zawężać. Oznacza to, że nie ma możliwości wyłączenia prawa korzystania z funduszu dla nauczycieli – emerytów.

Dokumenty w szkole nie mogą ograniczać uprawnień

Przyjmowane wewnętrznie dokumenty w  szkole nie mogą zawężać grona osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń w stosunku do grona określonego ustawowo. Dyrektor szkoły nie może pozwolić na takie działanie nawet, jeżeli zgodę na to wyraziły ciała z którymi konsultowane są dokumenty w szkole, w tym regulamin zfśs, np. związki zawodowe, z którymi dyrektor szkoły ma obowiązek ustalać regulamin (art. 8 ust. 2 ustawa o zfśs).

Podkreślenia wymaga, że niezależnie od zatrudnienia osoby ubiegającej się o świadczenia ze środków zfśs jedynymi kryteriami służącymi przyznaniu pomocy są określone w ustawie sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z funduszu i dyrektor szkoły nie może dodatkowo stosować kryterium zatrudnienia w szkole (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36828 )
Array ( [docId] => 36828 )

Array ( [docId] => 36828 )