Regulamin ZFŚS nie może wykluczać emerytów z korzystania z ZFŚS

Data: 30-03-2015 r.

Przyjęty w szkole regulamin ZFŚŚ nie może wyłączyć z prawa do korzystania ze środków funduszu żadnej z osób uprawnionych do tego przez ustawę. Dyrektor szkoły nie może zatem wprowadzić ograniczeń dla nauczycieli emerytów. Obowiązujące dokumenty w szkole nie mogą zmieniać postanowień prawa powszechnie obowiązującego.

Dyrektor szkoły jako pracodawca nie może zgodzić się na przyjęcie w szkole regulaminu ZFŚS, który wykluczałby prawo do korzystania ze środków przez którąkolwiek z grup uprawnionych na mocy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Świadczenia z ZFSŚ nie tylko dla nauczycieli aktywnie pracujących

Ustawa o ZFŚS wymienia osoby uprawnione do korzystania z funduszu, są to: pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca (w przypadku szkoły jest to dyrektor szkoły) przyznał prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu (art. 2 pkt 5 ustawa o zfśs). Zapis ten wyraźnie wskazuje, że dyrektor szkoły może poszerzyć katalog uprawnionych, ale nie może go zawężać. Oznacza to, że nie ma możliwości wyłączenia prawa korzystania z funduszu dla nauczycieli – emerytów.

Dokumenty w szkole nie mogą ograniczać uprawnień

Przyjmowane wewnętrznie dokumenty w  szkole nie mogą zawężać grona osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń w stosunku do grona określonego ustawowo. Dyrektor szkoły nie może pozwolić na takie działanie nawet, jeżeli zgodę na to wyraziły ciała z którymi konsultowane są dokumenty w szkole, w tym regulamin zfśs, np. związki zawodowe, z którymi dyrektor szkoły ma obowiązek ustalać regulamin (art. 8 ust. 2 ustawa o zfśs).

Podkreślenia wymaga, że niezależnie od zatrudnienia osoby ubiegającej się o świadczenia ze środków zfśs jedynymi kryteriami służącymi przyznaniu pomocy są określone w ustawie sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z funduszu i dyrektor szkoły nie może dodatkowo stosować kryterium zatrudnienia w szkole (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36828 )
Array ( [docId] => 36828 )

Array ( [docId] => 36828 )