W 2016 r. wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli bez zmian

Autor: Wysocka Marta
Data: 16-02-2016 r.

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli nie zmieni wysokości w 1016 r. W związku z zamrożeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i utrzymaniem ich na dotychczasowym poziomie, świadczenie urlopowe w pełnej wysokości będzie wynosiło 1093,93 zł.

Świadczenie urlopowe jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego raz w roku. Świadczenie to przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej, osobistej i życiowej nauczyciela bez konieczności składania wniosku.

Wysokość świadczenia zależy od wymiaru zatrudnienia

 

Świadczenie urlopowe wypłaca się do 31 sierpnia wszystkim nauczycielom zatrudnionym w danym roku szkolnym oraz czynnie świadczącym pracę. Uprawnienie do świadczenia jest niezależne od skorzystania (lub nie) przez nauczyciela z urlopu wypoczynkowego oraz od wymiaru jego zatrudnienia. Świadczenie urlopowe ustala się w wysokości odpisu podstawowego proporcjonalnie do:

  • wymiaru czasu pracy,
  • okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym w placówce

Warunkiem wypłaty świadczenia urlopowego jest zatrudnienie i czynne świadczenie pracy przez nauczyciela w danym roku szkolnym. Aby otrzymać to świadczenie, nauczyciel nie musi być zatrudniony u pracodawcy od 1 stycznia danego roku kalendarzowego lub przez cały rok szkolny. Także wówczas gdy nauczyciel pracuje przez pewną część roku szkolnego w danym przedszkolu lub szkole, ma prawo do świadczenia. Wówczas jest ono wypłacane w wymiarze proporcjonalnym. Proporcjonalność świadczenia ustala się również w odniesieniu do wymiaru zatrudnienia nauczyciela.

Natomiast świadczenie w pełnym wymiarze przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć otrzymują świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, czyli w 2016 r. będzie to kwota 1093,93 zł.

Wypłata świadczenia urlopowego do końca sierpnia

Świadczenie urlopowe należy wypłacić nie później niż 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. Może zatem zostać wypłacone w każdym terminie do 31 sierpnia. Nie ma jednak obowiązku wypłaty świadczenia  urlopowego w terminie poprzedzającym urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38599 )
Array ( [docId] => 38599 )