Zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza prawa do korzystania z ZFŚS

Autor: Wysocka Marta
Data: 24-07-2015 r.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który nabył prawo do emerytury nie wyklucza prawa do korzystania z ZFŚS. Dyrektor szkoły nie może wprowadzać dodatkowych kryteriów przyznawania uprawnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników – tryb rozwiązania stosunku pracy nie wpływa na uprawnienie do korzystania z ZFŚS.

Tryb rozwiązania stosunku pracy nie ma znaczenia w kontekście nabycia prawa emeryta do korzystanie z ZFŚS w szkole. Dyrektor szkoły nie może odmówić objęcia funduszem pracownika zwolnionego dyscyplinarnie, jeżeli spełnia on warunki określone w ustawie o ZFŚS.

Emeryci korzystają z ZFŚS w ostatnim miejscu zatrudnienia

 

Prawo do objęcia Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest przewidziane m.in. dla byłych pracowników emerytów i rencistów – zarówno dla nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. Emeryt korzysta z ZFŚS w szkole, która była jego ostatnim miejscem zatrudnienia (art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS).

Ustawa o ZFŚS nie wskazuje, aby pracodawca – w tym przypadku dyrektor szkoły – mógł odmówić byłemu pracownikowi korzystania z ZFŚS ze względu na tryb, w jakim doszło do rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to, że pracownik zwolniony dyscyplinarnie, który po rozwiązaniu stosunku pracy przeszedł na emeryturę, może korzystać z ZFŚS na takich samych zasadach, jak pozostali byli pracownicy emeryci i renciści.

Regulamin ZFŚS musi wszystkim przyznawać jednakowe uprawnienia

W związku tym, że ustawa o ZFŚS nie pozwala na różne traktowanie ze względu na tryb rozwiązania stosunku pracy, takiego rozróżnienia nie może wprowadzać także regulamin ZFŚS w szkole. Dyrektor szkoły musi stosować jednakowe zasady dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz byłych nauczycieli i byłych pracowników niepedagogicznych emerytów i rencistów, bez względu na to co było podstawą rozwiązania stosunku pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37592 )
Array ( [docId] => 37592 )