Zaliczanie wydatków na edukację wiceprezesa do kosztów podatkowych spółki

Kategoria: CIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 26-02-2018 r.

Czesne wiceprezesa zarządu obciążyły finansowo spółkę, która uznała te wydatki jako koszt uzyskania przychodu. Prawidłowo? Poznaj stanowisko organów podatkowych.

Jeżeli wydatki związane ze skierowaniem wiceprezesa zarządu na studia mają wpływ na lepsze wykonywanie obowiązków służbowych, a nabyta wiedza będzie wykorzystywana do czynności związanych z działalnością spółki, to wydatki te można uznać za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0111-KDIB1-2.4010.421.2017.1.BD.

Zarys problemu

Podstawową działalnością spółki jest działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi dla kilku kluczowych klientów. Zgromadzenie wspólników uznało, że konieczne jest nabycie w spółce kompetencji dotyczących marketingu, planowania i zarządzania produktem. Postanowiono, aby wiceprezes zarządu, podjął studia, na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem ze studiami podyplomowymi, o specjalności zarządzanie projektem. Spółka poniosła wydatki związane z opłatą za czesne i legitymację, uznała te wydatki jako koszt uzyskania przychodu. Czy słusznie?

Stanowisko organu podatkowego

Wydatki związane ze skierowaniem wiceprezesa zarządu na studia mają wpływ na lepsze wykonywanie obowiązków służbowych oraz poprawę sprawności komunikacji z klientami, a tym samym przyczynią się do zabezpieczenia źródła przychodów oraz jego zwiększenia. Nabyta przez członka zarządu wiedza będzie wykorzystywana do czynności związanych z działalnością spółki. Wydatki te można zatem uznać za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Organ podatkowy zaznaczył, że z uwagi na fakt, że w analizowanym przypadku wiceprezes zarządu jest jednocześnie udziałowcem spółki, ocena prawna omawianych wydatków wymaga odniesienia się art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

W sprawie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 38 i pkt 38a ustawy o CIT nie będą miały zastosowania, gdyż zarząd nie jest organem stanowiącym, lecz organem zarządzającym spółką, a przedmiotowe wydatki (koszty sfinansowania studiów) można zakwalifikować, jako będące następstwem dwustronnych zobowiązań, przez co stanowią koszt uzyskania przychodów, jeśli spełniają podstawowy wymóg określony w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, tj. mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

W konsekwencji wydatki z tytułu pokrycia kosztów studiów ponoszone przez spółkę na rzecz wiceprezesa zarządu w celu nabycia odpowiednich kompetencji niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki pod warunkiem, że z zawartych umów/uchwał, bądź postanowień/regulaminów/statutu spółki, wynika konieczność poniesienia tych wydatków.

Realne skutki

Czesne za studia wiceprezesa zarządu, opłatę za legitymację, zakup podręczników można zaliczyć do kosztów podatkowych. Jest to możliwe, pod warunkiem że poniesione wydatki zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a spółka prawidłowo je udokumentuje.

Polecamy w Portalu FK:

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.421.2017.1.BD

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40867 )
Array ( [docId] => 40867 )