Wydatki na gadżety reklamowe, a koszty podatkowe

Kategoria: CIT
Data: 26-02-2018 r.

Kiedy można mówić o przekazaniu gadżetu reklamowego jako o reklamie, a kiedy jako o reprezentacji? W tym temacie wypowiedział się NSA. Więcej na ten temat czytaj w komentarzu Magdaleny Patryas, doradcy podatkowego, partnera w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach.

Aby stwierdzić, czy przekazanie określonego gadżetu może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, trzeba wziąć pod uwagę określone kryteria - uznał NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 2538/15.

Zarys problemu

 

Spółka organizuje akcje reklamowe, aby przedstawić kontrahentom produkty i zachęcić do ich kupna. Podczas takich akcji rozdawane są różne gadżety, których wartości wynosi od kilku do kilkuset złotych. Część z przedmiotów nie ma logo spółki. Czy takie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Stanowisko sądu

NSA wskazał, że do oceny, czy przekazanie określonego gadżetu może zostać zaliczone do kosztów podatkowych, mają znaczenie następujące kryteria: sposób prezentacji, krąg odbiorców, logo lub jego brak oraz wartość gadżetu. Przy wartościach kilkusetzłotowych, a zwłaszcza jeżeli prezenty nie są opatrzone logo spółki, można mieć uzasadnione wątpliwości, czy chodzi o zachętę do nabywania konkretnych wyrobów spółki, czy o kształtowanie pozytywnego wizerunku spółki wobec klientów.

KOMENTARZ EKSPERTA Magdalena Patryas
doradca podatkowy, partner w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach

W opisywanym wyroku kolejny raz NSA wskazał na konieczność dokonywania odrębnej oceny każdego wydatku, który ma być zakwalifikowany jako reklamowy lub reprezentacyjny.  W świetle przepisów podatkowych wydatki na reklamę co do zasady zalicza się do kosztów podatkowych (o ile reklama jest związana z prowadzoną działalnością, służy uzyskaniu przychodów, wydatek jest racjonalny i prawidłowo udokumentowany), a wydatków na reprezentację nie (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT ). Ustawodawca nie zdefiniował jednak pojęć „reprezentacji” ani „reklamy” i podatnicy samodzielnie decydują o podatkowej kwalifikacji danego kosztu, częstokroć narażając się na spory z kontrolującymi. 

Od wielu lat tzw. nieodpłatne przekazania prezentów i gadżetów reklamowych na rzecz kontrahentów i partnerów biznesowych budzą wątpliwości. W komentowanym  wyroku NSA ponownie pokusił się o pewne wskazówki. Zdaniem sądu subiektywna ocena podatnika, co do celu danej akcji marketingowej (z reguły celem tym jest bezpośrednia promocja produktów) jest niewystarczająca, aby wydatki w całości potraktować jako koszty podatkowe.

Przy ocenie danego wydatku podatnik powinien posłużyć się także obiektywnymi kryteriami wskazanymi w skardze kasacyjnej przez Ministra Finansów, takimi jak: wartość przekazywanych prezentów, okoliczności ich wręczania, krąg obdarowanych oraz opatrzenie logo. W sprawie nie chodziło tylko o niskowartościowe gadżety z logo podatnika, gdyż w takiej sytuacji, zdaniem sądu, sprawa byłaby jednoznaczna. Sąd co prawda uznał, że nie ma możliwości wyznaczenia  ściśle określonej kwotowo granicy pomiędzy reprezentacją a reklamą, lecz przy prezentach o wartości kilkuset złotych (zwłaszcza, gdy nie są opatrzone logo) można mieć wątpliwości, czy za ich pomocą podatnik nie buduje pozytywnego wizerunku wśród kontrahentów (reprezentacja) zamiast zachęcać do kupowania określonych produktów (reklama).

Moim zdaniem kryteria wskazane przez NSA mogą być pomocne, choć nadal są nieostre. Dopóki ustawodawca nie zdecyduje się na ustawowe ograniczenie wartości przekazywanych prezentów (kosztem podatkowym mógłby być tylko prezent o wartości nieprzekraczającej pewnej kwoty), jak ma to miejsce w niektórych krajach, dopóty będzie istniało pole do nadużyć w zakresie podatkowej kwalifikacji wydatków marketingowych.

Polecamy w Portalu FK:

Źródło:

Wyrok NSA z 18 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2538/15

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40865 )
Array ( [docId] => 40865 )