Czy zwolnienie z CIT oznacza brak obowiązków dotyczących cen transferowych

Kategoria: CIT
Autor: Maciej Soprych
Data: 23-09-2016 r.

Czy transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi, która nie skutkuje powstaniem przychodu i kosztu podatkowego, powinna być objęta obowiązkiem dokumentacyjnym? Poznaj najnowszy wyrok NSA.

Spółka Skarbu Państwa działała w ramach grupy kapitałowej. Zawierała różne transakcje, np. nabywała udziały i akcje, otrzymywała aporty od Skarbu Państwa. Utrzymywała całościowy lub większościowy pakiet akcji albo udziałów w spółkach współtworzących grupę. Wątpliwości dotyczyły tego, czy powinna sporządzić dokumentację cen transferowych. Przedsiębiorstwo twierdziło, że z uwagi na brak objęcia tych transakcji zakresem opodatkowania podatkiem dochodowym nie podlegają one obowiązkowi dokumentacyjnemu w zakresie cen transferowych.

Zwolnienie z CIT nie oznacza braku obowiązków dotyczących cen transferowych

Organ podatkowy uznał jednak, że pomiędzy spółką a podmiotami, z którymi dokonano poszczególnych transakcji, zachodzi związek o charakterze powiązań kapitałowych oraz majątkowych. Przepisy podatkowe nie zawierają przy tym żadnych rozwiązań szczególnych na zasadzie wyjątku, by móc z nich wywodzić brak obowiązku dokumentacyjnego z uwagi na podmioty dokonujące takich transakcji kapitałowych.

Sprawa ostatecznie trafiła przed Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację organom podatkowym. Sąd wyjaśnił, że Skarb Państwa jest podatnikiem podatku dochodowego, lecz korzystającym ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca ten szczególny podmiot całkowicie wyłączył spod zakresu stanów faktycznych i prawnych dotyczących opodatkowania. Zwolnienie podatkowe nie wyłącza zatem generalnie objętych nim zdarzeń i podmiotów z zakresu działania ustawy podatkowej.

KOMENTARZ EKSPERTA

Podatnicy działający w grupach kapitałowych, dążąc do optymalizacji podatkowej, mogą zawierać transakcje na warunkach odbiegających od warunków rynkowych. W konsekwencji Skarb Państwa narażony jest na straty. Taka praktyka jest niedozwolona.

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny być zawierane na zasadach rynkowych. W wielu przypadkach kalkulacja cen transakcyjnych jest skomplikowana, a służby skarbowe nie mają wystarczających kompetencji do oceny ich prawidłowości. W związku z tym obowiązek udowodnienia rynkowości cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanym został nałożony na strony transakcji. Prawodawca podatkowy nakłada bowiem na podmioty powiązane obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych. Kluczowe dla wystąpienia tego obowiązku jest zatem zdefiniowanie podmiotów powiązanych oraz zakresu transakcji, które objęte są obowiązkiem.

Spółki SP muszą tworzyć dokumentację na potrzeby cen transferowych

W niektórych sytuacjach można bowiem mieć wątpliwość, czy transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi, która nie skutkuje powstaniem przychodu i kosztu podatkowego, powinna być objęta obowiązkiem dokumentacyjnym. Takie wątpliwości miała spółka w komentowanym wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą termin „transakcja” jest synonimem pojęcia umowa. W związku z tym dla obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie ma znaczenia, czy zawarta umowa wpływa na rachunek podatkowy. Jeżeli została zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi powinna być dokumentowana w szczególny sposób.

Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie cen transferowych

Planowana na 1 stycznia 2017 r. kolejna zmiana przepisów podatkowych w zakresie cen transferowych nie modyfikuje terminu „transakcja”. Nowe regulacje zostały wprowadzone w związku z ujednoliceniem prawa w obrębie Unii Europejskiej i w celu zwiększenia efektywności państw członkowskich w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania. Znowelizowane przepisy przewidują m.in. wprowadzenie trzystopniowej znormalizowanej i scentralizowanej dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Reasumując, obowiązek dokumentacyjny dotyczący cen transferowych ma zastosowanie względem wszelkich transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które mają charakter umów lub są związane z transferem pieniędzy. Dotyczy to też spółek Skarbu Państwa.

Wyrok NSA o sygn. akt II FSK 400/13.

Maciej Soprych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39540 )
Array ( [docId] => 39540 )

Array ( [docId] => 39540 )