Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty to odrębne źródło przychodów

Kategoria: CIT
Autor: Bogdan Świąder
Data: 23-09-2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszej uchwale uznał, że odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje, powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł.

Spór dotyczył tego, jak opodatkować odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za akcje pracownicze. Wątpliwości dotyczyły tego, czy odsetki powinny być opodatkowane jako przychód z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a ustawy o PIT), czy też na odrębnych zasadach, jako przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1  ustawy o PIT).

KOMENTARZ EKSPERTA

NSA w podjętej uchwale uznał, że odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sporne odsetki za nieterminową zapłatę za akcje powinny więc zostać zakwalifikowane do innych źródeł przychodu. Należy zgodzić się z taką interpretacją przepisów podatkowych, która uznaje odsetki za opóźnienie za zbyte akcje do przychodów z innych źródeł.

Zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Przyjmując, że odsetki za opóźnienie należy zaliczyć do tego samego źródła przychodów co należność główna, oznaczałoby, że odsetki są opodatkowane na tych samych zasadach co należność główna. Trzeba pamiętać, że od  1 stycznia 2016 r. nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła zasadę, że przychód z kapitałów pieniężnych:

  1. z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych powstaje w momencie realizacji tych praw.

Problem z wykładnią przepisów był wynikiem odmiennych interpretacji podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych. Uchwała NSA z 6 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FPS 2/16) rozstrzygnęła ostatecznie, że odsetki są świadczeniem ubocznym, zależnym od istnienia i wymagalności długu podstawowego, ale zmieniają swoje „właściwości podatkowe” po  ich powstaniu. Od momentu powstania uzyskują one byt samoistny, niezależny od długu głównego, z wynikającymi z tego konsekwencjami. Oznacza to, że stanowią przychód z innych źródeł, a nie z kapitałów pieniężnych.

Praktyczne skutki wydanej uchwały

Przykład:

Podatnik otrzymał odsetki za sprzedaż akcji pracowniczych. Umowa sprzedaży została podpisana, ale pieniądze nie zostały przelane na konto zbywcy w terminie. Sąd cywilny zasądził odsetki za zwłokę. Wypłacone odsetki  nie powinny być traktowane jak należność główną, od której zostały zasądzone. Oznacza to, że nie są zaliczone do przychodów z kapitałów pieniężnych (opodatkowanych zryczałtowaną 19-proc. stawką PIT), ale jako przychód z innych źródeł (opodatkowany według zasad ogólnych, czyli 18 i 32 proc). Doliczenie tych odsetek do innych przychodów opodatkowanych według skali może spowodować, że osoba je otrzymująca przekroczy pierwszy próg podatkowy (dochód roczny 85 528 zł), a nadwyżka dochodu będzie objęta 32-proc. stawką podatku.

Uchwała NSA z 6 czerwca 2016 r., sygn. akt II FPS 2/16.

Bogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39538 )
Array ( [docId] => 39538 )

Array ( [docId] => 39538 )