Od 1 stycznia 2017 r. zmiany w zakresie cen transferowych. Będą nowe obowiązki

Kategoria: CIT
Autor: Jacek Bajger
Data: 17-08-2016 r.

Zmieni się definicja podmiotów powiązanych, co oznacza, że zostanie podwyższony próg powodujący powstanie powiązań kapitałowych pomiędzy dwoma podmiotami. Wzrośnie on z 5% do wysokości 25%. Czytaj więcej o tych zmianach.

Oznacza, że do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo w niewielkim stopniu nie będą już miały zastosowania przepisy o cenach transferowych.

 

Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych będzie zależało od spełnienia kryterium przychodowego.

Zapamiętaj!

Do sporządzenia dokumentacji zobowiązani będą tylko ci podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln EUR. Po przekroczeniu tego poziomu podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji do wszystkich transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi mających istotny wpływ na wysokość jego dochodu bądź straty.

Zgodnie z nowymi przepisami za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ ma wysokość dochodu (straty) uznaje się takie, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość co najmniej 50 tys. EUR. Ale to nie koniec – ustawodawca przewidział skalę, w której próg istotności będzie rósł wraz ze wzrostem przychodów.

U podatników, których przychody wyniosą ponad 2 mln EUR, ale mniej niż 20 mln EUR próg ten został ustalony na poziomie kwoty 50 tys. EUR, powiększonej o 5 tys. EUR za każdy 1 mln EUR przychodu powyżej 2 mln EUR.

Gdy przychody przekroczą 20 mln EUR, a nie będą większe niż 100 mln EUR, próg wyniesie 140.000 EUR, powiększone o 45 tys. EUR za każde 10 mln EUR przychodu powyżej 20 mln EUR.

Wreszcie podatnicy, których przychody przekroczą 100 mln EUR, będą musieli dokumentować tylko te transakcje, które przekroczą równowartość 500 tys. EUR.

Nie zmieni się natomiast próg, jaki stosuje się do powstania obowiązku dokumentowania umowy spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia i umów o podobnym charakterze. Pozostanie on na poziomie 50 tys. EUR, bez względu na poziom przychodów wykazywanych przez podatnika.

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest pozyskanie informacji pozwalających na efektywną identyfikację i ocenę ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Niemniej jednak celem nadrzędnym będzie lepsze typowanie takich podmiotów do kontroli podatkowych.

Jacek Bajger

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39433 )
Array ( [docId] => 39433 )

Array ( [docId] => 39433 )