Koniec obowiązku korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań w terminie

Kategoria: CIT
Autor: Grzegorz Magdziarz
Data: 12-11-2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylony zostanie uciążliwy dla przedsiębiorców art. 15b ustawy o CIT wyłączający możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych przez podatnika faktur. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy wskazany mechanizm nie spełnił swojej funkcji, a przyczynił się do zwiększenia obowiązków administracyjnych, a tym samym dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców.

Zgodnie z przepisem przejściowym, podatnicy CIT, którzy przed dniem wejścia w życie ww. ustawy dokonali na podstawie art. 15b ustawy o CIT zmniejszenia kosztów albo zwiększenia przychodów, będą uprawnieni, po uregulowaniu wcześniej niezapłaconych faktur, zwiększyć koszty uzyskania przychodów po 1 stycznia 2016 r. zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 15b ustawy o CIT. W ustawie nowelizującej nie przewidziano szczególnych uregulowań w zakresie przepisów przejściowych dla podatników posiadających rok podatkowy inny niż kalendarzowy.

Przykład:

Spółka ALFA zgodnie z RZiS za rok 2015 wykazała 500 TPLN przychodów księgowych oraz 300 TPLN kosztów księgowych. Jednocześnie stwierdzono, iż minął ustawowy termin zapłaty 3 faktur dla dostawców w wysokości 100 TPLN netto. ALFA dokonała wyliczenia podstawy opodatkowania za rok 2015:

Przychody księgowe 500 TPLN
Koszty księgowe -300 TPLN
Korekta „złych długów +100 TPLN
Łącznie podstawa opodatkowania 300 TPLN
Podatek 19% = 57 TPLN (300 TPLN x 19%)
W dniu 2 lutego 2016 r. dokonano zapłaty w/w faktur. W związku z tym ALFA dokona korekty za rok 2016, dodając do kosztów podatkowych wygenerowanych w 2016 r. owe 100 TPLN z tytułu „złych długów” z roku 2015.

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38024 )
Array ( [docId] => 38024 )