Możliwość publikowania danych o największych podatnikach

Kategoria: CIT
Data: 21-01-2018 r.

Obowiązująca od początku nowego 2018 roku  nowelizacja ustawy o CIT wyraża możliwość publikowania przez ministra rozwoju i finansów, wiadomości zawierających podstawowe dane podatkowe największych podatników. Dowiedz się więcej w tej sprawie.

Lokalizacja informacji o pracownikach

Minister będzie podawał do publicznej wiadomości indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu podatkowym,  złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości

Dane te będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra corocznie, w terminie do 30 września.

Zmiany – do kogo się odnoszą?

 

Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości

Publikowane dane

Informacja będzie wynikała z zeznania podatkowego i będzie obejmować indywidualne dane podatnika CIT, takie jak: nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP); rok podatkowy; wysokość osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku.

Usunięcie danych

Podatnik, którego dane podano do publicznej wiadomości, będzie mógł złożyć wniosek do ministra rozwoju i finansów o ich usunięcie lub sprostowanie. Indywidualne dane podane do publicznej wiadomości będą co kwartał aktualizowane. Indywidualne dane podatnika będą upubliczniane przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane.

Na PortaluFK przeczytasz:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40849 )
Array ( [docId] => 40849 )

Array ( [docId] => 40849 )